Функції та напрямки діяльності ДП«Миколаївстандартметрологія»

      Державне підприємство "Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Діяльність підприємства спрямована на надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційно-консультаційних послуг, здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів. Підприємство утворене з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави. Основними функціями підприємства являється задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства.

     ДП "Миколаївстандартметрологія" має сучасні еталони і обладнання, кваліфікований і досвідчений персонал, атестованих аудиторів і повірників, актуалізований фонд нормативних документів, випробувальну лабораторію, здійснює державну реєстрацію технічних умов і змін до них. 

 

Основні напрямки діяльності підприємства

 

    Стандартизація: проведення незалежної перевірки змісту технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, на відповідність нормативно — правовим актам, національним стандартам, згідно з наданими повноваженнями; формування та зберігання фонду чинних в Україні технічних умов, національних стандартів та інших видів нормативних документів; надання суб'єктам господарювання за їх зверненнями методичної допомоги та інформаційно-консультативних послуг з питань стандартизації; проведення семінарів, тренінгів та організація в Миколаївської області проведення конкурсів, в тому числі щорічного Всеукраїнського конкурсу з якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України»; надання суб’єктам господарювання за їх  зверненням науково-організаційної, науково-інформаційної та науково-технічної допомоги, проведення інших робіт та надання послуг із стандартизації, що не заборонені чинним законодавством.

 

    Метрологія: виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов’язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за підприємством видах і підвидах вимірювань, участь в реалізації єдиної технічної політики щодо додержання вимог законодавства України у сфері забезпечення єдності вимірювань; участь у розроблені нормативних документів з метрології; проведення відповідно до галузі уповноваження калібрування, метрологічної атестації і ремонту засобів вимірювальної техніки, метрологічної експертизи документації, атестації у державній метрологічній системі калібрувальних і вимірювальних лабораторій, атестації методик виконання вимірювань, проведення повірки засобів вимірювальної техніки в разі уповноваження на її проведення, участь у проведенні міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань згідно з чинним нормативно-правовим актом, проведення вимірювань відповідно до галузі атестації, проведення та участь у проведенні перевірок уповноважених і атестованих повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств та організацій; проведення інших метрологічних робіт та інших метрологічних послуг згідно з чинним законодавством України.

 

     Оцінка (підтвердження) відповідності (сертифікація): проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації)  в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку призначеним органом з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг згідно з технічними регламентами за напрямками призначення, здійснення діяльності щодо визнання результатів робіт з випробувань та сертифікації продукції, проведених іноземними лабораторіями та органами в разі участі у багатосторонніх та двосторонніх угодах про взаємне визнання робіт з випробувань та оцінки відповідності, участь у розроблені науково-технічної документації, стандартів, порядків і правил у сфері оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та методів (методик) випробувань продукції, ведення обліку сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання) та атестатів виробництв, зареєстрованих у Реєстрі державної системи сертифікації, ведення Реєстру сертифікатів відповідності згідно технічними регламентами, виконання інших робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), що не суперечать законодавству.

 

       Сертифікація/оцінка систем управління: здійснення функцій призначеного (уповноваженого) органу з сертифікації систем якості, зокрема проведення робіт з сертифікації/оцінки в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку систем управління якістю, систем екологічного керування, систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР згідно з ДСТУ), систем управління гігієною та безпекою праці та інших систем управління суб’єктів господарювання в державній системі сертифікації за напрямом призначення та уповноваження, виконання інших робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) систем управління, що не суперечать закону.

 

      Випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції: проведення випробувань продукції відповідно до галузі акредитації та надання протоколів випробувань, облік усіх претензій за результатами випробувань, участь у проведенні міжлабораторних та порівняльних випробувань, участь у проведенні робіт з атестації лабораторій.