Випробування продукції

Начальник випробувальної

лабораторії

Григор'єва Наталія Анатоліївна

(0512) 57-17-09

моб. +380952871901

 

   Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» була створена як структурний підрозділ підприємства більше ніж 20 років тому. Метою створення лабораторії було і залишається визначення показників якості та безпеки харчової продукції і сільськогосподарської сировини.

  Випробувальна лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Акредитація випробувальних лабораторій України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 є невід’ємною складовою процедури визнання результатів випробувань, які вони здійснюють та свідчить про здатність забезпечувати точність, достовірність та відтворюваність результатів випробувань продукції і своєчасно виконувати замовлення заявників в повному обсязі. Крім того, акредитація є офіційним засвідченням компетентності випробувальної лабораторії здійснювати випробування продукції в заявленій Сфері та її незалежності від будь-якого адміністративного, фінансового чи іншого тиску, здатного вплинути на результати випробувань. Це, у свою чергу, спрямоване на забезпечення довіри замовників до результатів випробувань лабораторії.

 

    

   Випробувальна лабораторія проводить випробування продукції за наступними напрямками:

 • фізико-хімічні випробування (визначення фізико-хімічних та органолептичних показників);
 • генетично-молекулярні випробування (визначення вмісту ГМО);
 • токсикологічні випробування (визначення вмісту токсичних елементів, мікотоксинів);
 • хроматографічні випробування (визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів, фізико-хімічні показники);
 • радіологічні випробування (визначення питомої активності радіонуклідів в харчовій продукції та будівельних матеріалах).

   Відповідно до Сфери акредитації випробувальна лабораторія займається випробуванням таких видів продукції:

 • харчова та сільськогосподарська продукція, сировина;
 • хліб, хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби, цукор, мед;
 • овочі та фрукти, продукти їх переробки;
 • м’ясо, риба, продукти їх переробки, напівфабрикати;
 • молоко та молочні продукти;
 • борошно, крупи, зернові культури, шроти, макухи, комбікорми;
 • вода, соки, чай, кава, безалкогольні напої;
 • масла, жири, олії рослинні, тваринні та комбіновані;
 • вина та лікеро-горілчані вироби, коньяки, пиво;
 • кулінарні вироби, що реалізуються населенню;
 • будівельні матеріали (вміст радіонуклідів).

   На сьогоднішній день південні регіони України, до яких належить і Миколаївська область, є експортноорієнтованими в напрямку сільськогосподарської продукції, сировини та продуктів їх переробки – зернових культур, рослинних олій, макух, шротів, продуктів переробки фруктів і овочів, тому на даний час лабораторією охоплено великий перелік випробувань, необхідних для експорту харчової та сільськогосподарської продукції.

 

Напрямки випробувань, які проводяться випробувальною лабораторією

 

 Генетично-молекулярні дослідження з визначення ГМО 

 P7126589

На фото: заступник начальника лабораторії Юлія Цмоканич проводить генетично-молекулярні дослідження з визначення ГМО

   Молекулярно-генетичні дослідження з визначення ГМО – група методів випробувань, які призначені для виявлення генно-інженерних маніпуляцій з ДНК рослин. До методів, що найчастіше використовуються для виявлення генетичних модифікацій відносять ПЛР (полімеразну ланцюгову реакцію).

   Підрозділ генетичномолекулярних випробувань оснащений сучасним обладнанням і тест-системами, що дозволяє проводити якісне та кількісне визначення ГМО в харчовій продукції та сировині. Лабораторія по визначенню ГМО розподілена на ділянки прийому, реєстрації, розбору та первинної обробки матеріалу; підготовки проб та виділення нуклеїнових кислот; приготування реакційних сумішей, проведення ПЛР та ампліфікації. Створені всі необхідні умови для попередження контамінації (забруднення) випробних зразків – приміщення оснащені предбоксниками, системами фільтрації та знезараження повітря.

 

 Атомна абсорбція 

 На фото: начальник ВЛ  Наталя Григор'єва проводить визначення токсичних елементів за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометру Agilent 240 AA

   Для визначення вмісту важких металів у сільськогосподарській продукції та сировині у випробувальній лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» використовуються два атомно-абсорбційні спектрофотометри: Agilent 240 AA та С-115-М1, аналізатор ртуті «Юлія 5К». Атомно-абсорбційний метод вважається одним із найбільш  продуктивних  і точних. Переваги атомної абсорбції перед багатьма іншими методами аналізу полягають в її високій селективності і низьких межах виявлення. За допомогою цього методу визначаються залишкові кількості токсичних елементів: свинцю, кадмію, міді, цинку, заліза, олова. Визначення ртуті проводиться методом атомної абсорбції в модифікації «холодної пари» на аналізаторі ртуті «Юлія 5К».

 

 Газова хроматографія

 

На фото: провідний інженер-лаборант Тетена Бочарова готує зразок для визначення пестицидів на газовому хроматографі

   Методом газової хроматографії проводять визначення сполук, що легко переводяться в газову фазу за допомогою газового хроматографа, який забезпечує високу чутливість їх визначення і ефективність розділення компонентів. Газові хроматографи з широким набором різноманітних колонок та детекторів дозволяють проводити аналізування жирно-кислотного складу рослинних та тваринних жирів, транс-ізомерів жирних кислот, ерукової кислоти, визначення складу стеринової фракції жирів, визначати вміст пестицидів.

 

Бета-гама спектрометрія

   Спектрометр енергій бета-, гама-випромінювання  СЕ-ГБ-01 «АКП»-63 (Г), 150 (Б) призначений для ідентифікації та контролю вмісту  радіонуклідів цезію-137, цезію-134 та стронцію-90 в харчових продуктах і сировині та рівню вмісту природних  радіонуклідів в будівельних матеріалах.

P9213166 На фото: начальник лабораторії Наталя Григор’єва проводить визначення  вмісту радіонуклідів  цезію – 137 та стронцію – 90

Тонкошарова хроматографія (ТХШ)

   Тонкошарова хроматографія дозволяє розділяти складні суміші сполук, проводити їх якісне та кількісне визначення безпосередньо на пластині та одночасно аналізувати декілька зразків. Обладнання для тонкошарової хроматографії просте й недороге, а сам метод є універсальним в застосуванні. У випробувальній лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» методом ТШХ проводиться визначення мікотоксинів: зеараленону, дезоксиніваленолу, Т-2 токсину, охратоксину А, афлатоксинів В1 та М1.

На фото:  повідний інженер-лаборант Тетяна Андронова проводить визначення вмісту мікотоксинів 

 

Фізико – хімічні випробування

 Випробувальна лабораторія проводить понад 500 видів випробувань харчової продукції та сільськогосподарської сировини за фізико-хімічними показниками, які характеризують її якісний та хімічний склад. Фізико-хімічні показники визначають колориметричним, титрометричним, потенціометричним, ваговим та іншими методами хімічного аналізу.

На фото: провідний інженер–лаборант Олександр Тронза проводить визначення олійності в насінні соняшника на апараті Сокслета

 

 Навчання на робочому місці та співпраця із замовниками

 Завдяки високому рівню компетентності та професійній підготовці, фахівці випробувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» проводять навчання спеціалістів підприємств Миколаївської області по проведенню випробувань та організації роботи виробничих лабораторій згідно ДСТУ ISO/IEC 17025 як на базі власної випробувальної лабораторії, так і на базі лабораторій підприємств-замовників. Зважаючи на вагомий досвід роботи з різноманітними видами харчової продукції, у нас  є можливість розробити план та провести навчання щодо будь-якого напрямку випробувань харчової продукції.

   Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» завжди готова до співпраці з постійними та новими замовниками, яким не байдужа якість та безпека товарів чи сировини, яку вони реалізують, а отже і власна репутація, що, в свою чергу, підвищує рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства на вітчизняному та закордонному ринках. Випробувальна лабораторія також має змогу виконувати випробування поза сферою своєї акредитації за методами, в яких зацікавлені замовники.

   Для забезпечення прав споживачів на належну якість та безпеку продукції, визначених ст. 42 Конституції України та Законом України «Про захист прав споживачів», з метою створення гарантій безпеки для здоров’я людини при придбанні продуктів харчування, лабораторні випробування харчових продуктів проводяться не лише для юридичних, але і для фізичних осіб.

   Усі випробування харчової продукції та продовольчої сировини проводяться на підставі Договорів на платній основі. За результатами випробувань Замовнику надається Протокол випробувань. Термін проведення випробувань харчових продуктів та сировини становить від 2-х до 7-ми діб в залежності від видів та об’єму випробувань.

   Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» підтвердила свою компетентність та незалежність у відповідності до критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, які затверджені постановою КМУ №10 від 10.01.2019р. «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій, та Порядку перевірки дотримання уповноваженими акредитованими лабораторіями, у тому числі референс-лабораторіями, критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження» відповідно до вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

   Відповідний НАКАЗ №262 від 24.03.2020 р. щодо рішення Держпродспоживслужби про відповідність випробувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» критеріям уповноваження з переліком видів (напрямів) лабораторних випробувань опубліковано на офіційному сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби).

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ

Для укладання Договору на проведення випробувань необхідно надати наступні документи:

Для юридичних осіб:

 • лист-заявку на проведення випробувань;
 • акт відбору на продукцію (або за власною формою замовника);
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтво про сплату єдиного податку);
 • банківські реквізити.

Для фізичних осіб:

 • лист-заявку на проведення випробувань;
 • акт відбору на продукцію;
 • копію паспорта (1,2,3 стор., місце реєстрації);
 • індивідуальний податковий номер.

 

ДП «Миколаївстандартметрологія» гарантує конфіденційність відомостей, одержаних від ЗАМОВНИКА та всіх результатів випробувань продукції.

Замовник несе відповідальність, що вся партія продукції ідентична зразку, відібраному від неї для проведення випробувань.

 

З питань співпраці звертайтесь:

54029, м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 2А (район парку Народний Сад)

тел./факс (0512) 76-90-47, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Начальник випробувальної лабораторії –  Григор'єва Наталія Анатоліївна

 

СФЕРА акредитації ВЛ ДП «Миколаївстандартметрологія»

ПРАВИЛО прийняття рішень ВЛ ДП «Миколаївстандартметрологія»