Стандартизація

 

Відділ стандартизації та науково-методичної роботи

Фонд нормативної документації

Регіональна дегустаційна комісія харчової продукції

    

  Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

   

   Метою стандартизації в Україні є:

1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;

2) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації;

3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур;

4) забезпечення охорони життя та здоров’я;

5) забезпечення прав та інтересів споживачів;

6) забезпечення безпечності праці;

7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів;

8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.

 

      Види стандартизації:

Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх держав;

Національна стандартизація - стандартизація, що здійснюється на рівні однієї держави;

Регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного або економічного простору.

 

      Державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні таких принципів:

1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики;

2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;

3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;

4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;

5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;

6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;

8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як національних;

9) дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;

10) участі в міжнародній та регіональній стандартизації;

11) прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.

 

     Основні завдання стандартизації полягають у забезпеченні:

1) зезпечності продукції, процесів та послуг для життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин та охорони природного довкілля;

2) захисту та збереження;

3) майна і продукції, зокрема під час їх транспортування чи зберігання;

4) якості продукції, процесів та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;

5) реалізації прав споживачів;

6) відповідності об'єктів стандартизації своїй призначеності;

7) технічної та інформаційної сумісності і взаємозамінності;

8) збіжності та відтворності результатів контролювання;

9) становлення оптимальних вимог до суспільно важливих продукції, процесів та послуг;

10) ощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

11) безпеки господарських об'єктів, складних технічних систем з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуаційрозвитку міжнародного та регіонального співробітництва;

12) усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Как правильно варикоз лечить