Проблеми контролю вихідних параметрів джерел ультрафіолетового випромінювання, що застосовуються у соляріях.

Ринок соляріїв в Україні постійно збільшується. Велика частка відвідувачів салонів штучної засмаги припадає на вікову групу 16 - 35 років. Відвідини соляріїв пов'язане з серйозними ризиками для здоров'я людини. Ультрафіолетове випромінювання ламп соляріїв сприяє виникненню злоякісних новоутворень шкіри, змінюючи клітини шкірного покриву на генетичниму рівні.

З надмірним ультрафіолетового випромінювання пов'язують більше 25 захворювань і порушень стану здоров'я, серед яких онкологічні захворювання шкіри, зокрема злоякісна меланома, і катаракта очей. Європейське співтовариство, США і Австралія приділяють велику увагу цій проблемі і вирішують її на державному рівні, тому що статистика за новими випадками раку шкіри в цих країнах за останні 20 років зросла у кілька разів. Вчені пов'язують це явище із збільшеним вживанням соляріїв. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Європейське суспільство по боротьбі з раком шкіри не рекомендують відвідувати солярії в косметичних цілях. У цій ситуації важливо своєчасно інформувати населення про потенційну небезпеку впливу надлишкового УФ-випромінювання - це в багатьох випадках допоможе попередити виникнення хвороб, пов'язаних з переопроміненням. Багато громадських програм, що включають публікації в ЗМІ, спеціальні акції в зарубіжних країнах вже довели свою ефективність.

Важливою ознакою солярію є кількість, потужність та якість ламп, котрі в ньому застосовують – адже від цього прямо залежить швидкість  і безпечність засмаги. Для шкіри клієнта особливо важливим є те, щоб ресурс ламп солярію не був вичерпаний. Загалом перевірити термін  придатності ламп «на око» клієнту не вдасться, доведеться повірити працівникам солярію на слово. Проте якщо солярій легальний, у ньому обов’язково повинен бути  журнал обліку використання ламп. Тож перед тим, як приймати ультрафіолетові ванни, варто поцікавитись існуванням такого журналу. На практиці ж часто  використовуються солярії , які відпрацювали свій ресурс за кордоном. У соляріях використовуються потужні джерела ультрафіолетового випромінювання, неправильне поводження з якими може призвести до старіння шкіри, зміни поверхневої структури, пошкодження та, як наслідок, - передракового стану чи раку шкіри.

Такий теравпетичний вплив (фототерапія, як вид фізіотерапії) на організм людини повинен контролюватись в установленому порядку, оскільки енергетична освітленість соляріїв в ультрафіолетовому діапазоні не повинна перевищувати граничних норм, що встановлені державним стандартом ДСТУ 3135.32-2001 «Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до приладів ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання для догляду за шкірою», гармонізованим з відповідним міжнародним стандартом IEС60335-2-27:1995.

Згідно листа директора департаменту інспектування та контролю за якістю медичних послуг МОЗ України від 17.10.2007 за №21.40.41-10-58/2586 діяльність СПД, щодо надання послуг соляріїв не відноситься до медичної практики і, тому, ліцензуванню не підлягає – відповідно, ніким не контролюється.

Тобто на сьогоднішній день, в Україні склалась така ситуація, коли відвідувачі соляріїв самі заказують тривалість сеансу, не контролюється використання захисних окулярів та загальна тривалість відвідувань протягом року, не завжди контролюється допустимий ресурс використання ламп, що може призвести до появи недопустимого жорсткого ультрафіолетового випромінювання.

На сьогоднішній день в Україні відсутня законодавча база для проведення перевірки вихідних параметрів медичних апаратів. На підставі листа МОЗ № 19.04-04/44 від 09.12.1998 МОЗ «Про контроль вихідних параметрів технічного обладнання» Держспоживстандарт України розробив проект наказу спільно з Міністерством охорони здоров'я України «Про обов'язковий контроль вихідних параметрів медичної апаратури». На сьогоднішній день цей проект не затверджено .

 Контроль за установами комунально-побутового обслуговування практично не здійснюється, оскільки існує ряд організаційних труднощів, оскільки не відпрацьована нормативна база. 

 

Примітка: До речі, у Республіці Білорусь діяльність із надання послуг соляріїв повинна ліцензуватись, а солярії підлягають реєстрації; в ряді європейських країн, наприклад Франції, відвідування соляріїв особами віком до 18 років заборонено.

 

Дивним є той факт, що при використанні солярію з метою надання медичних послуг, які здійснюються особами, що мають медичну освіту, наявність ліцензії на медичну практику є обов’язковою, проте, якщо та сама діяльність здійснюються особами, що не мають медичної освіти, а солярій не належить медичному закладу, ліцензія не потрібна і будь-який контроль за якістю послуг, що надаються, з боку держави відсутній.

ДП «Миколаївстандартметрологія» висловлює своє занепокоєння з приводу ситуації, що склалась у сфері послуг по догляду за шкірою, які надають, в основному, суб’єкти підприємницької діяльності (СПД).

Враховуючи важливість і актуальність проблеми, фахівці ДП «Миколаївстандартметрологія» освоїли і проводять вимірювання  параметрів джерел УФ-випромінювання соляріїв. Для цього було придбано та введено в експлуатацію радіометр та дозиметр енергетичної освітленості ультрафіолетового діапазону «Тензор 31» та «Тензор 53». Прилади дають змогу проводити контроль вихідних параметрів ультрафіолетових випромінювачів різного призначення та спектру дії.

У вересні 2009 р. ДП «Миколаївський регіональний центр стандартизації метрології та  сертифікації» атестоване Держспоживстандартом України  на проведення вимірювань та контролю параметрів УФ випромінювання джерел медичного призначення та соляріїв (свідоцтво про атестацію № В 003- 2009 від 17.09.2009 року).

Запрошуємо заклади, які експлуатують солярії, провести їх перевірку на відповідність вимогам безпеки та захисту життя і здоров'я споживачів. Наголошуємо, що споживач, який користується послугами солярію, має право вимагати свідоцтво, що підтверджує відповідність технічних характеристик солярію вимогам нормативних документів.

Довідки за телефонами:24-21-14;76-90-47.

 

Начальник відділу метрологічного забезпечення

геометричних вимірювань                                                                         Г.І. Човганська