Метрологічне забезпечення комерційного обліку електроенергії

    

    Останніми роками особливої актуальності набула проблема безперебійності та надійності енергопостачання, а також, достовірність обліку електричної енергії. Ці життєво необхідні завдання вирішуються застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки, що можливе лише при їх відповідному метрологічному забезпеченні.

   Метрологічне забезпечення — встановлення та застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і потрібної точності вимірювань.

   Законодавчою основою метрологічного забезпечення є Закон України №1314-VII від 05.06.2014 “Про метрологію і метрологічну діяльність” і постанови Кабінету Міністрів України, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань.

    Відповідно до “Кодексу комерційного обліку електроенергії”, затвердженого Постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, організація комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України передбачує отримання точних і достовірних даних комерційного обліку для здійснення комерційних розрахунків із дотриманням рівних прав і без дискримінації учасників ринку електричної енергії. А засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які використовуються для вимірювання обсягів та/або якості електричної енергії в точці вимірювання відповідної точки комерційного обліку згідно з “Правилами роздрібного ринку електроенергії”, затвердженими Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018, повинні мати нормовані метрологічні характеристики.

 DSC 0768

Начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення електричних, магнітних, радіотехнічних вимірювань та іонізуючих випромінювань Глушко В.П. здійснює повірку трансформаторів струму та напруги

     В умовах постійного зростання тарифів на електроенергію для кожного споживача надзвичайно актуальним є питання точного і достовірного обліку її фактичних витрат. Оскільки навіть високоточні прилади комерційного обліку електроенергії (до яких відносяться лічильники електроенергії, а також трансформатори струму і напруги) з часом і за певних умов експлуатації погіршують свої метрологічні характеристики, тому лише своєчасно повірені прилади можуть гарантувати Вам, що Ви розраховуєтеся за ту кількість електроенергії, яку Ви фактично спожили!

 DSC 0750

Інженер з метрології ІІ кат. Корованенко В.М. проводить повірку лічильників електричної енергії

    

   Для лічильників електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги затверджені міжповірочні інтервали наказом Мінекономрозвитку № 1747 від 13.10.2016 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2016р. За  №1417/29547.

   Для підвищення якості метрологічного забезпечення комерційного обліку електроенергії необхідна наявність високоточних робочих еталонів і ЗВТ. ДП «Миколаївстандартметрологія» має висококваліфікованих фахівців та необхідну метрологічну базу для якісного виконання робіт з повірки лічильників електроенергії.

   Так установка для повірки лічильників електричної енергії УРПС-3ФВХ329 та еталонний багатофункціональний лічильник ВХ-33 забезпечують регулювання та повірку в автоматичному режимі одночасно до 6 однофазних або трифазних лічильників електричної енергії класів точності 0,2 для активної та 1,0 для реактивної енергій, в тому числі  лічильників з гальванічно нерозв’язаними ланцюгами струму та напруги.

   При повірці лічильників електроенергії встановлюються такі метрологічні показники:

◊ основна похибка вимірювання;

◊  відсутність самоходу;

◊  поріг чутливості лічильника.

    Електрична міцність ізоляції лічильників повинна відповідати ДСТУ 6100:2009 “Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні”. Конструкція лічильників  має забезпечувати можливість окремого опломбування деталей, які перешкоджають доступу до вимірювального механізму, і деталей, які перешкоджають доступу до зажимних колодок, виходів передавальних пристроїв і повірочних виходів. 

  Згідно з “Положенням про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів”, затвердженому Наказом Міністерства палива і енергетики України № 444 від 29.10.2010 р., встановлені у споживачів ЗВТ комерційного обліку електричної енергії підлягають експертизі у наступних випадках:   

○ повної зупинки або нестійкої роботи лічильника;  

○ наявності ознак порушення пломб (признаки зняття або повторного стискання) чи підробки відтиску тавра, втручання в роботу лічильного механізму; 

○ зовнішнього пошкодження корпуса лічильника, виявлення тріщини скла чи наявності щілин між склом і кожухом;                         .                       

○  у разі сумніву Енергопостачальника або Споживача (за його заявою) щодо правильної роботи ЗВТ (невідповідності показів лічильника потужності і часу використання струмоприймачів, невідповідності фактичного коефіцієнта трансформації трансформаторів струму, який застосовується Енергопостачальником при розрахунках за спожиту електроенергію та ін.).             

    Відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого Наказом Мінекономрозвитку № 193 від 08.02.2016 р. зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2016р. За  №278/28408, термін повірки приладів комерційного обліку електроенергії складає від 3 до 15 календарних днів після оплати виставленого рахунку на проведення метрологічних робіт, а їх орієнтовна вартість становить від 135 грн. для однофазних і від 235 грн. - для трьохфазних лічильників.                                                                                            

  

     Запрошуємо підприємства, організації, установи  всіх форм власності та фізичних осіб до співпраці!

     Контактні телефони: (0512) 34-40-66, (0512) 24-21-14, (0512) 34-61-65.