Кадрова політика ДП "Миколаївстандартметрологія"

      Кадрова політика є складовою частиною усієї управлінської і виробничої політики організації. Вона має на меті створити згуртовану, відповідальну, високорозвинену  виробничу робочу силу. В будь-якій галузі кадри відіграють найважливішу роль. "Кадри вирішують все", але кадри можуть стати і головною причиною невдач. Управління персоналом вимагає контролю з боку адміністрації та вироблення принципів рішення перспективного та поточного управління.

   Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» являє собою стратегічну лінію поведінки в роботі з персоналом. У цьому відношенні вона являє собою кадрове забезпечення реалізації цієї стратегії. Кадрова політика ДП "Миколаївстандартметрологія" спрямована на постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства, розвитку їх ініціативності та активності, забезпеченню якісної та оперативної роботи з виконання замовлень, уважного та коректного ставлення до замовників.

   Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» гнучка, динамічна, коригується відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації, орієнтована на врахування інтересів персоналу, сприяє створенню організаційної культури підприємства, економічно обґрунтована, виходить з реальних фінансових можливостей підприємства. Як цілеспрямована діяльність по створенню трудового колективу, вона найкращим чином сприяє поєднанню цілей і пріоритетів підприємства і його працівників.

     Зміст кадрової політики стосується принципових позицій підприємства щодо підготовки, розвитку персоналу, забезпечення взаємодії працівника і організації.

      Кадрова політика узгоджена з кадровою стратегією, яка має на меті:

  • підняття престижу підприємства;
  • дослідження атмосфери всередині підприємства;
  • аналіз розвитку потенціалу працівників;
  • узагальнення причин та попередження звільнень з роботи.

      З погляду адміністрації кадрова політика є складовою всієї виробничої та управлінської політики підприємства й має на меті створення згуртованого, відповідального та високопродуктивного трудового колективу.

     Кадрова політика створює сприятливі умови праці, забезпечує можливість просування по службі, необхідний рівень доходів і впевненість у завтрашньому дні.

    В ДП «Миколаївстандартметрологія» створені належні умови для навчання молоді без відриву від виробництва. На сьогоднішній день вищу освіту отримує 2 спеціаліста  підприємства.

    Постійно проводиться робота по  підвищенню якості кадрового потенціалу шляхом його перепідготовки та підвищення кваліфікації.   З цією метою забезпечується у встановлені строки підвищення кваліфікації спеціалістів на фахових курсах. Фахівці підприємства беруть участь у проведенні семінарів, вебінарів та науково-практичних конференціях. В 2020 році  пройшли  навчання та підвищили кваліфікацію 24 чол. (на 37 курсах та семінарах).

     При  підборі кадрів перевага надається молодим спеціалістам, їм придіяляється особлива увага на перших етапах роботи. За кожним з них закріплені досвідчені спеціалісти, які надають методичну та практичну допомогу в якісному оволодінні професією, забезпеченні дотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, вивченні необхідних для виконання функціональних обов’язків директивних та нормативних документів, чинного законодавства.  На 01.01.2021 на підприємстві  працює     113 чол.,  з яких 76 жінок. Середній вік  працюючих складає 47 років.   

                                       КАДРОВИЙ  СКЛАД

                       ДП «Миколаївстандартметрологія»

     2020 рік

      (чол.)

             %

            від       

        чисельності

Облікова чисельність працівників:

-         всього працюючих працівників:

-         в т.ч.  керівників та спеціалістів:

        113

         97

 

            86%

Кількість працюючих  керівників і спеціалістів у віці:

-         до  35 років:

-         пенсіонерів за віком:

           19

           20

           17%

           18%

Середній вік працюючих

      47 років

 

Освіта працівників із числа керівників і спеціалістів:

-         повна вища

-         базова вища освіта

-         навчаються в вузах

 

          97

          10

           2

          86%

           9%

 

Працюють на підприємстві працівники, які нагороджені

      Кількість

        (чол.)

Державною нагородою – Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

           1

Державною нагородою – почесним званням «Заслужений працівник промисловості України»

          1

Державна нагорода – почесне звання «Заслужений метролог України»

          1

Почесною грамотою Верховної Ради України

          2

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

          1

Подякою Кабінету Міністрів України

          1

Дипломом Мінекономрозвитку ІІ ступеня

          1

Почесним знаком Федерації професійних спілок України «За розвиток соціального партнерства»

          1

Відомчою відзнакою Держспоживстандарту України:

-         нагрудним знаком «За заслуги»;

-         нагрудним знаком «Почесний працівник»

 

          7

          3

Грамотою Держспоживстандарту України

          4

Подякою Держспоживстандарту України

          8

Грамотою Мінекономрозвитку України

          3

Подякою Мінекономрозвитку України

         17


       Таким чином, кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» спрямована на формування такої системи роботи з кадрами, яка орієнтується на одержання не тільки економічного, але й соціального ефекту та дотримання вимог чинного законодавства. 

 

Начальник відділу кадрів                                    Алла ПЯТАК