Розвиток та становлення ДП «Миколаївстандартметрологія»: недавнє минуле і сьогодення (Частина 2) 

           У цій статті, шановний читачу, ми раді представити твоїй увазі продовження історії розвитку нашого підприємства. Сподіваємося, що читання буде приємним та змістовним.

     Упродовж 2010-2020 років ДП «Миколаївстандартметрологія» продовжило активно розвиватися. Цей період характеризується рядом змін та перетворень, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства та удосконалення якості послуг у сферах стандартизації, метрології, оцінки відповідності, сертифікації систем управління. Кількість замовників значно зросла завдяки освоєнню нових видів метрологічних робіт, випробувань та розширенню сфери сертифікації. Сьогодні нашими клієнтами є такі потужні та відомі в   Україна  та  за  кордоном  підприємства: ТОВ СП «НІБУЛОН», ТОВ «Сандора», ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», АТ «Миколаївобленерго»,  ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Сервісний центр «Металург»,   ПАТ «Миколаївгаз», ЗАТ «Баштанський сирзавод»,  ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Миколаївський коньячний завод», АТ «Коблево», морський спеціалізований порт «Ніка-Тера».

       Географія надання послуг – це здебільшого місто Миколаїв та Миколаївська область. Але останнім часом зросла кількість замовників з інших областей України, таких як: Одеської, Херсонської, Кіровоградської, Запорізької та інших.

       ДП «Миколаївстандартметрологія» має базу метрологічного та випробувального обладнання, яке постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень виконання договірних робіт та послуг. У 2015 році з метою підвищення рейтингу підприємства в сфері проведення лабораторних випробувань, розширення переліку послуг підприємства, збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів України та задоволення  потреб замовників на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» розширено галузь акредитації лабораторії: придбано систему полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі Applied Biosystems Real - Time PCR System 7500, with Notebook Computer (4351104), (виробник США) та лабораторне обладнання для визначення якісних показників та показників безпеки зернових (апарат Сокслєта ЕV 16, вимірювач деформації клейковини ИДК-7 тощо).

      З метою проведення повірки на місці експлуатації ЗВТ та доставки власного обладнання придбано автомобіль FIAT DOBLO Combi. Також придбано установку (вимірювальний комплекс) для повірки лічильників об'єму газу всіх типів від G1,6 до G1600, установку повірочну проливну УВЛ 15/80 для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). У 2019 році для того, щоб проводити процедуру повірки лічильників води без їх демонтажу, було придбано 2 установки проливні переносні для повірки лічильників води на місці експлуатації.

      Крім того, придбано мобільну  установку для повірки трифазних трансформаторів напруги на місці експлуатації УПТН – 10ЕТ, калібратор температури в комплекті Мedusa 3 BASIC для повірки та калібрування термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів, термометрів скляних, термогігрометрів, термометрів цифрових, біметалевих, манометричних, інфрачервоних термометрів (пірометрів) і поверхневих термометрів. Підприємство постійно оновлює власний фонд нормативних документів.

        Для надання послуг клієнтам на місцях експлуатації ЗВТ, підприємство має свій автопарк, який нараховує 7 автомобілів.

     Значні зміни відбулися у структурі підприємства. Управління метрології було реорганізовано у метрологічний центр. В результаті освоєння нового виду робіт – калібрування обладнання,  на базі метрологічного центру підприємством одним із перших в Україні було відкрито калібрувальну лабораторію, яка на початку 2014 року отримала атестат акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

              

На фото: начальник калібрувальної лабораторії Наталя Делікатна та начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань

     Володимир Гончарук проводять калібрування ЗВТ 

     Відділ атестації лабораторій та метрологічного забезпечення, який був у складі управління метрології, виокремився у відділ інспектування та метрологічного забезпечення. На базі відділу сертифікації продукції та послуг через зміни у законодавстві був створений Орган з оцінки відповідності. Відділ державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду припинив свою діяльність у 2010 році у зв’язку з втратою чинності декрета КМУ № 30-93 «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення». Важливою подією для підприємства стало створення у грудні 2017 року нового структурного підрозділу -  відділу маркетингу, реалізації робіт, послуг та засобів вимірювальної техніки, основною метою діяльності якого стало просування робіт та послуг у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та якості на вітчизняному ринку і розширення існуючої клієнтської бази підприємства. У 2019 році науково-технічний відділ метрологічного забезпечення механічних вимірювань, вимірювання рівня та об’єму речовин об’єднався з науково-технічним відділом забезпечення геометричних вимірювань.

      Поступово до штату були зачислені нові працівники, кількість яких на сьогодні складає 107 чоловік.  Чимало працівників мають державні нагороди, подяки та грамоти, такі як: Орден княгині Ольги ІІІ ступеня, нагорода заслужений працівник промисловості України, почесна грамота Верховної Ради України, почесна грамота Кабінету Міністрів України, диплом Мінекономрозвитку ІІ ступеня, відомча відзнака Дерспоживстанадрту України тощо. ДП «Миколаївстандартметрологія» уже біля 11 років очолює директор Ірина Романенко, якій допомагають 3 заступники: з метрології; з питань стандартизації, якості та наукової діяльності; з регіонального розвитку та маркетингу. На підприємстві створена атестаційна комісія, яка атестує працівників відповідно до їх кваліфікаційного рівня, знань та умінь.


На фото: директор ДП «Миколаївстандартметрологія» Ірина Романенко

     Працівники підприємства постійно беруть участь у семінарах/ вебінарах, конференціях, де мають чудову нагоду обмінюватися досвідом з колегами з України та з-за кордону.


На фото: працівники ДП «Миколаївстандартметрологія» навчаються дистанційно шляхом використання системи відеоконференц-зв’язку

     Для працівників створені комфортні умови праці: робочі місця комп’ютиризовані, у приміщеннях встановлені кондиціонери та сучасна оргтехніка. Значна увага приділяється оздоровленню та організації дозвілля працівників та їхніх дітей: періодично організовуються екскурсії, поїздки вихідного дня на берег Чорного моря, свята. Працівники підприємства без затримок отримують заробітну платню та матеріальні заохочення за сумлінну працю у вигляді надбавок та премій. Щорічно виплачується матеріальна допомога до планової відпустки на оздоровлення, також компенсуються витрати співробітників на медогляди та високовартісне лікування.

 

Метрологічний центр

    Метрологія є одним із пріоритетних напрямків діяльності ДП «Миколаївстандартметрологія». Основною метою діяльності метрологічних підрозділів підприємства є координація роботи підприємств щодо забезпечення єдності вимірювань у Миколаївському регіоні відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

    Метрологічною діяльністю підприємства займається метрологічний центр підприємства. До складу центру входять:

 • науково-технічний відділ метрологічного забезпечення геометричних, механічних вимірювань, вимірювань рівня та об’єму речовин;
 • науково-технічний відділ метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань;
 • науково-технічний відділ метрологічного забезпечення електричних, магнітних, радіотехнічних вимірювань та іонізуючих випромінювань;
 • електротехнічна лабораторія;
 • Первомайський сектор забезпечення метрологічних робіт.

      Упродовж уже 6 років на базі метрологічного центру успішно працює калібрувальна лабораторія.

      Метрологічні роботи з повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) виконуються на підприємстві на підставі Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

 


         Атестат про акредитацію № 4К022, який дійсний до 19.01.2024 року, засвідчує компетентність Калібрувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія».

 


     Дозвіл на проведення вимірювань іонізуючих випромінювань та ядерних констант надано ліцензією № ОВ 040084 від 26.06.2013 року, термін дії якої продовжено 20 червня 2018 року до 26.06.2023 року.

     Метрологічний центр здійснює метрологічну діяльність за такими напрямками:

 • повірка засобів вимірювальної техніки;
 • калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • вимірювання;
 • консультативні послуги у галузі метрології: підбір вимірювального обладнання та надання інформації про засоби вимірювальної техніки.

        Метрологічні роботи виконує 48 висококваліфікованих фахівців-метрологів. Для проведення метрологічних робіт лабораторії метрологічних відділів оснащені сучасним повірочним обладнанням вітчизняного та іноземного виробництва, яке дозволяє виконувати роботи не тільки в лабораторіях підприємства, а й стаціонарно - під час виїзду фахівців на об’єкт. Для оперативного вирішення питань повірки ЗВТ по Миколаївській та інших областях, підприємство задіює пересувні повірочні лабораторії. 


На фото: начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних, механічних вимірювань, вимірювань рівня та об’єму речовин Галина Човганська проводить калібрування робочого еталону - гоніометра ГС-5

      Галузь уповноваження з повірки ЗВТ включає 57 категорій ЗВТ. Останнім часом значно розширено еталонну базу               ДП «Миколаївстандартметрологія», яка дозволяє виконувати повірку ЗВТ з 8 видів вимірювань:

  ЕМ – електрика та магнетизм;

  L     – довжина;

  М    – маса та пов’язані з нею величини;

  PR   – фотометрія;

  IR    – іонізуюче випромінювання;

  Т      – термометрія;

  TF    – час та частота;

  QM   – хімія (кількість речовин).

На фото: інженер з метрології 1 категорії Марина Лазарева проводить вимірювання геометричних параметрів сита

     Щорічно у метрологічних підрозділах ДП «Миколаївстандартметрологія» проходять виробничу практику студенти технічних спеціальностей та отримують корисні теоретичні та практичні знання у виробничих умовах.

 

Випробувальна лабораторія

       Основною метою діяльності випробувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» було і залишається визначення показників якості та безпеки харчової та сільськогосподарської сировини. Випробувальна лабораторія (ВЛ) акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO/ ICE 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та  калібрувальних лабораторій». Акредитація ВЛ свідчить про її здатність забезпечувати точність, достовірність та відтворюваність результатів випробувань продукції, тобто підтверджує компетентність ВЛ.

      7 кваліфікованих фахівців лабораторії проводять випробування продукції за наступними напрямками:

- фізико-хімічні випробування (визначення фізико-хімічних та органолептичних показників);

- генетично-молекулярні випробування (визначення вмісту ГМО);

- токсикологічні випробування (визначення вмісту токсичних елементів, мікотоксинів);

- хроматографічні випробування (визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів, фізико-хімічні показники);

- радіологічні випробування (визначення питомої активності радіонуклідів в харчовій продукції та будівельних матеріалах).

 

На фото зліва направо: провідний інженер-лабрант Тетяна Бочарова, заступник начальника лабораторії Юлія Цмоканич, начальник випробувальної лабораторії Наталя Григор’єва, провідний інженер-лаборант Тетяна Андронова, інженер-лаборант 1 категорії Ольга Цеберна, провідний інженер-лаборант Олександр Тронза

 

Орган з сертифікації систем управління    

     Орган з сертифікації систем управління (ОС СУ) акредитований НААУ на виконання робіт з сертифікації відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 17021 – 1:2017 та ISO/TS 22003:2010 Food safety management systems. Атестат про акредитацію №8О033 (дата первинної акредитації 05.10.2009) підтверджує компетентність ОС СУ та визначає його сферу повноважень.

 

      26 червня 2018 року ДП «Миколаївстандартметрологія» уклало угоду з НААУ щодо використання знаку IAF MLA на сертифікатах ОС СУ підприємства, що означає їх визнання на європейському та міжнародному рівнях.

         ОС СУ надає послуги з незалежної оцінки та сертифікації систем управління на відповідність національним стандартам в 11 галузях економічної діяльності, серед яких: харчова промисловість та виробництво тютюнових виробів, будівництво, послуги готелів та ресторанів та інше.

 

   Орган з оцінки відповідності

          З 2011 року на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» успішно функціонує Орган з оцінки відповідності, акредитований Національним агентством з акредитації України на право проведення робіт з сертифікації та оцінки відповідності.

 


      Орган здійснює оцінку відповідності на відповідність до технічних регламентів України та добровільну сертифікацію продукції. Сфера акредитації Органу включає широкий спектр продукції та послуг, серед яких харчова продукція та продовольча сировина, алкогольні напої, корми та олійні культури тощо.

 

Відділ маркетингу, реалізації робіт, послуг та засобів вимірювальної техніки

      Сьогодні відділ працює за наступними напрямками:

 • організація повірки законодавчо регульованих ЗВТ;
 • організація калібрування і визначення метрологічних характеристик ЗВТ, які не входять в перелік законодавчо регульованих ЗВТ;
 • участь у процедурах публічної закупівлі послуг (робіт) з метрології, стандартизації та сертифікації систем управління;
 • забезпечення підприємства оновленою та сучасною матеріально-технічною базою.

       У відділі встановлено багатоканальний телефон, по якому юридичні та фізичні особи Миколаївської області можуть замовити повірку побутових водолічильників на місці експлуатації засобу вимірювальної техніки та отримати  інформацію з послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, сертифікації систем управління, що надаються  ДП «Ми-колаївстандартметрологія» в межах отриманих повноважень.

 

ДП «Миколаївстандартметрологія» - великий злагоджений організм

       Для забезпечення потреб підприємства та ефективної реалізації поставлених цілей діяльності ДП «Миколаївстандартметрологія» також створені та успішно працюють наступні відділи та структурні підрозділи:

 • стандартизації та інспектування;
 • юридичний;
 • фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;
 • планово-економічний;
 • відділ кадрів;
 • забезпечення документообігу підприємства;
 • охорони праці;
 • інформаційних технологій;
 • забезпечення технічного і санітарного стану будівель, приміщень і транспорту;
 • служба забезпечення функціонування інтегрованої системи управління.

         Професійна спілка підприємства піклується про захист інтересів та прав працівників підприємства, приділяючи значну увагу оздоровленню та відпочинку співробітників, згуртуванню колективу та соціально-економічному захисту працівників.

          На базі підприємства вже 16 років поспіль з метою популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя проводиться Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі». Завдяки конкурсу діти від 5 до 17 років з Миколаївської та інших областей України мають змогу реалізувати свої творчі здібності та таланти і виразити своє бачення якісного світу.

 

На фото: виставка робіт конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі» 

       За плечима підприємства шлях протяжністю в 100 років, а попереду сподіваємося ще не один 100-річний ювілей. Підводячи підсумок, хотілося б наголосити, що сьогодення ДП «Миколаївстандартметрлогія» – це результат кропіткої та відповідальної спільної праці великої кількості працівників, які присвятили своє життя підприємству.