Розвиток та становлення ДП «Миколаївстандартметрологія»: 1920 – 2010 роки (Частина 1)

     100-річна річниця з дня заснування ДП «Миколаївстандартметрологія» не за горами! В честь ювілею ми починаємо публікацію серії статей, присвяченої цій визначній і важливій для нас події. В цій статті, шановний читачу, ти знайдеш цікаві факти з історії розвитку та становлення нашого підприємства. Приємного читання!

    Сьогодні ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» - це потужне спеціалізоване підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Діяльність центру спрямована на створення умов для забезпечення якості та безпеки вітчизняних товарів, робіт, послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках, на підтвердження відповідності міжнародним і європейським стандартам, на забезпечення єдності вимірювань та захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань у Миколаївській області.   

На фото: адміністративний корпус ДП «Миколаївстандартметрологія»

       ДП «Миколаївстандартметрологія» вже майже сторіччя успішно надає послуги у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, сертифікації населенню, установам та компаніям регіону. За ці 100 років підприємство пройшло довгий і часом непростий шлях розвитку і становлення. Звісно, були і злети, і падіння, періоди розквіту і занепаду, але незважаючи на «тернії», підприємство продовжує свій шлях «до зірок».

На фото: почесна грамота Кабінета Міністрів України, якою був нагороджений трудовий колектив ДП «Миколаївстандартметрологія» з нагоди 90-річчя

На фото: почесна грамота Верховної Ради України, якою був нагороджений трудовий колектив ДП «Миколаївстандартметрологія» з нагоди 95-річчя

 Народження підприємства

     Все почалося у далекому 1920 році, коли у м. Миколаєві була організована Постійна палата мір і вагів, яку пізніше стали іменувати управлінням уповноваженого комітету мір та вимірювальних приладів при Миколаївському облвиконкомі. За наступне сторіччя назва підприємства змінювалась ще 8 разів, кожен раз відображаючи коло повноважень центру, яке постійно розширювалося. Саме з повірочної Палати мір і вагів і бере свої витоки ДП «Миколаївстандартметрологія», відомості про яку з’явилися в державному архіві у післяреволюційний період. Зокрема, у протоколі № 23 засідання Ради науково-технічного відділу Миколаївської губернської ради народного господарства від 1 грудня 1920 року йдеться про можливість організації постійної Палати мір і вагів для Миколаївської губернії при Центральній лабораторії губернського аналітичного бюро науково-технічного відділу.

На фото: протокол № 23 засідання Ради науково-технічного відділу Миколаївської губернської ради народного господарства від 1 грудня 1920 року 

       Під час Другої світової війни Палата, яка уже отримала назву Управління уповноваженого комітету мір та вимірювальних приладів при Миколаївському облвиконкомі, призупинила свою діяльність. Лише у квітні 1944 року після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників установа поновила свою діяльність.

 

На фото: наказ №1 Уповноваженого Комітету мір та вимірювальних приладів при Миколаївському облвиконкомі № 1 від 10 квітня 1944 року

       В той час до штату управління, крім уповноваженого комітету, входило лише 4 працівники: двоє старших держповірників, один лабораторний робітник і одна прибиральниця. Для порівняння, сьогодні на підприємстві працює 107 працівників! Уповноваженим Миколаївського Комітету був призначений Файнлейб Арон Зусович, який вважається першим керівником підприємства.

 

Подальший розвиток ДП «Миколаївстандартметрологія»

     Миколаївське Управління Уповноваженого Комітету мір та вимірювальних приладів знаходилось на вулиці Обсерваторній, 5. Вже у липні 1944 року Управління зайняло перше місце на Україні серед обласних управлінь в результаті високого рівня виконання плану повірочних робіт та за підсумками виконання умов соціалістичного змагання.

      Поступово штат розширювався, і в кінці 1944 року Миколаївське управління нараховувало 6 держповірників. Управління Уповноваженого комітету мір та вимірювальних приладів при Миколаївському  облвиконкомі забезпечувало точність та єдність вимірювань у всіх галузях народного господарства області, проводячи повірки вимірювальних та випробувальних приладів.

      У 1968 році ДП «Миколаївстандартметрологія», яке на той час називалось Миколаївською обласною лабораторією державного нагляду за стандартами та вимірювальною технікою, розширило свої функції. Окрім контролю за вимірювальною технікою, лабораторія почала надавати послуги по нагляду за впровадженням та дотриманням стандартів  із метою подальшого підвищення якості промислової і сільськогосподарської продукції, що випускається.

      Вже тоді група стандартизації здійснювала перевірку продукції на відповідність вимогам стандартів, норм і правил на стадії виробництва. Крім того, керуючись Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1970 р. N 937 «Про підвищення ролі стандартів у поліпшенні якості продукції, що випускається», інспектори почали застосовувати заборону на випуск партій продукції, яка не відповідала вимогам нормативних документів, та навіть штрафні санкції економічного характеру.

 

Розвиток підприємства наприкінці XX - на початку XI ст.

      У 70-80-ті роки підприємство називалося «Лабораторія державного нагляду за стандартами та вимірювальною технікою» (ЛДН). В ті часи в його складі були створені групи за спеціалізацією відповідно до наступних засобів вимірювань: механічні, радіо, лінійнокутові, електричні та теплотехнічні, а також групи держнагляду за метрологічним забезпеченням виробництва та держнагляду за дотриманням стандартів і підрозділ у м. Первомайськ. 

    У 1987 році після перейменування на Центр стандартизації і метрології (ЦСМ), групи на підприємстві були організовані у відділи зі спеціалізації засобів вимірювань, також з’явився технічний відділ, який здійснював планування роботи підрозділів і контролював його виконання.   

    У той час роль та значення ЦСМ в економіці області значно зросли, перед ним було поставлено ряд нових додаткових завдань. Крім виконання планових показників, ЦСМ також займався повіркою вагового (стаціонарного) господарства в колгоспах і радгоспах області, в основному, вагів для зважування врожаю зернових, а також приладів на обладнанні з переробки буряків на цукрових заводах області. Не можна не відзначити важливу участь центру у державній атестації промислової продукції на вищу категорію якості.

     У кінці 80-х років роз’єднаність підрозділів центру (вони знаходились в 7 різних місцях Миколаєва) викликала певні труднощі. На щастя, після довгих пошуків підприємству вдалося придбати двоповерхову будівлю за власний кошт на вулиці 5-та Слобідська, 2а, де розмістили метрологічні підрозділи, які знаходяться там донині. Сьогодні ця адреса є юридичною, а будівля вміщує метрологічний центр і випробувальну лабораторію.

На фото: центральний вхід до метрологічного центру

      У 90-ті роки відбулося освоєння нових видів повірок та установка нового метрологічного обладнання. Обсяги виробництва почали стрімко зростати. З 1993 року центр розпочав працювати у сфері сертифікації продукції та послуг,  акредитації лабораторій. Згодом центр був акредитований на проведення сертифікаційних робіт в галузі харчової промисловості, а невдовзі і будматеріалів та інших галузей народного господарства.

     Підприємство далі набирало потужності. Високий рівень послуг та висококваліфіковані фахівці сприяли зростанню авторитету підприємства за межами рідної країни. Працівників центру почали запрошувати для проведення робіт з сертифікації продукції в Англії, Франції, Норвегії, Польщі, Німеччині та інших державах Європи. Первомайський відділ теж не відставав, успішно надаючи послуги північним районам області.

      У грудні 2003 року у зв’язку з розширення сфери діяльності підприємства та подальшим удосконаленням системи виробництва підприємство отримало назву ДП «Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

 

2005-2010 роки

      У період з 2005 по 2010 роки ДП «Миколаївстандартметрологія» продовжує активно розвиватись: далі розширюється коло замовників та освоюються нові види послуг. Адміністрація підприємства приділяє велику увагу технічному переоснащенню підприємства. Лише за 2006-2010 роки було придбано обладнання більш як на 3 мільйони гривень, 4 автомобілі, 3 з яких обладнані для проведення повірочних робіт. Крім того введено в експлуатацію сучасне обладнання для розширення сфери метрологічних робіт: установка для повірки водолічильників, комплекс калібрування вимірювачів тиску, польовий лінійний компаратор для повірки геодезичних приладів, комплекс вимірювальний на базі калібратора температур та інше. За даний період також було переоснащено випробувальну лабораторію харчової та сільськогосподарської продукції, придбано газовий хроматограф «Кристал», аналізатор ртуті «Юлія-5к», мінералізатор «МИНОТАВР», що дозволило розширити її галузь акредитації, удосконалити методи вимірювань щодо забезпечення визначення показників безпеки в харчовій продукції.

    Як завжди, провідне місце в діяльності підприємства займає метрологія. Метрологічною діяльністю на той час займалося управління метрології, до складу якого входило 5 повірочних підрозділів і відділ атестації лабораторій та метрологічного забезпечення:

- відділ метрологічного забезпечення механічних вимірювань, вимірювань рівня та об’єму речовин;

- відділ метрологічного забезпечення теплофізичних, температурних, фізико-хімічних і оптико-фізичних вимірювань;

- відділ метрологічного забезпечення електричних, магнітних, радіоелектронних вимірювань та іонізуючих випромінювань;

- відділ метрологічного забезпечення геометричних вимірювань;

- Первомайський відділ забезпечення метрологічних робіт;

- відділ атестації лабораторії та метрологічного забезпечення.

       Роботи з повірки та калібрування, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки виконували 40 висококваліфікованих фахівців-метрологів, атестованих як державні повірники, 4 з яких мали статус аудитора з метрології.

На фото: колектив управління метрології ДП «Миколаївстандартметрологія» (2010 рік)

      Було значно розширено еталонну базу підприємства, яка забезпечила виконання повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) з 11 видів вимірювань, включаючи ядерні константи та іонізуючі випромінювання.

   Для забезпечення потреб підприємств області і замовників з інших областей метрологічні підрозділи                                    ДП «Миколаївстандартметрологія» освоїли новий вид робіт з повірки і державної метрологічної атестації практично всіх типів коректорів об’єму газу і обчислювачів витрат природного газу, сучасних приладів обліку тепла, трансформаторів струму і напруги на місці їх експлуатації, газороздавальних колонок, широкого спектру засобів вимірювальної техніки медичного призначення, повірку тахеометрів електронних та багато іншого.

      У вересні 2009 року ДП «Миколаївстандартметрологія» успішно пройшло процедуру уповноваження й атестації на право виконання метрологічних робіт. Визнанням високого рівня професіоналізму фахівців стало те, що метрологи підприємства ввійшли до складу Науково-технічної комісії з метрології Держспоживстандарту України та робочої групи НТКМ із геометричних вимірювань.

       Крім управління метрології до складу ДП «Миколаївстандартметрологія» у той період входило багато інших важливих відділів, які забезпечували ефективну реалізацію поставлених цілей діяльності підприємства. Зокрема, відділ сертифікації продукції та послуг, який входив до складу Органу з сертифікації (ОС) продукції та послуг ДП «Миколаївстандартметрологія». Його галузь акредитації охоплювала більшу частину продукції, що підлягала обов’язковій сертифікації в Україні.

    У січні 2007 року був створений новий відділ - систем управління, який був підрозділом Органу із сертифікації систем управління. Відділ почав успішно проводити сертифікацію систем управління якістю, систем управління безпекою харчових продуктів, систем управління навколишнім середовищем та систем управління безпекою та гігієною праці підприємств, установ, організацію. Всі його працівники здобули кваліфікацію внутрішнього аудитора систем управління якості.

    Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія», яка на той час працювала вже біля 17 років успішно продовжувала розвиватись та розширювати спектр випробувань, який на той час включав перелік з понад 70 видів випробувань сільськогосподарської продукції та продовольчої сировини.  З 2006 року в лабораторії розроблено та впроваджено систему якості, основною метою якої було забезпечення високого рівня якості та достовірності випробувань харчової продукції. У 2009 році Національне агентство з акредитації України акредитувало лабораторію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

      З 2007 року на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» почала функціонувати регіональна дегустаційна комісія харчової продукції, яка була створена з метою подальшого розвитку підприємницької діяльності, забезпечення оптимальних умов для своєчасного поставлення на виробництво нових видів харчової продукції, запобігання надходження до споживачів неякісної продукції, що виробляється та реалізується у м. Миколаїв та Миколаївській області підприємствами всіх форм власності.

       Особливе місце в діяльності підприємства на той час займав відділ державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду. У складі відділу виділялись:

  • сектор держнагляду за харчовою продукцією:
  • сектор держнагляду за промисловою продукцією і будівельними матеріалами;
  • сектор державного метрологічного нагляду.

     Діяльність перших двох секторів була направлена на запобігання потрапляння на споживчий ринок неякісної та небезпечної для здоров’я людини продукції. Об’єктом нагляду була практично вся продукція, яка вироблялася підприємствами області: продукція виробничо-технічного споживання, продукція рослинного та тваринного походження, продукти харчування тощо.

Сектор державного метрологічного нагляду здійснював діяльність (перевірки) у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

     Держінспекторами секторів державного нагляду регулярно проводились перевірки якості продукції у процесі виробництва та оптової реалізації, за результатами яких аналізувались причини невідповідності продукції та відхилень від вимог стандартів, норм і правил, видавались приписи з їх усунення і подальшого недопущення та накладались штрафні санкції.

     Щорічно сектори державного нагляду ДП «Миколаївстандартметрологія» освоювали нові напрями державного нагляду. У 2007 році, наприклад, вперше в Україні було започатковано методику проведення державного нагляду при виробництві та постачанні води питної у водопровідну мережу комунальних підприємств м. Миколаєва та області. З 2009 року ДП «Миколаївстандартметрологія» почало проводити узагальнення матеріалів перевірок за напрямом «Офтальмологічна продукція». За високий професіоналізм працівникам відділу державного нагляду у серпні 2008 року була оголошена подяка голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

      Продовження статті шукай у нашій наступній публікації!