З 6 серпня 2019 року вступили в дію основні положення Закону України «Про інформацію для споживачів харчових продуктів», які встановлюють загальні принципи і вимоги щодо інформації про харчові продукти, зокрема, їх маркування, а також обов’язки операторів ринку щодо доведення цих даних до споживачів.

   Закон України «Про інформацію для споживачів харчових продуктів» поширюється насамперед на операторів ринку харчових продуктів.

    Основний принцип Закону - не вводити в оману споживача. Інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою, це стосується властивостей і характеристик харчових продуктів та наслідків їхнього споживання. Це також поширюється і на рекламу харчових продуктів.

     Інформація повинна бути нанесена державною мовою (інші мови за бажанням оператора ринку).

     Написи мають бути чіткими, розбірливими.

  Оператори ринку мають обов’язково вказувати інформацію про наявність речовин, що викликають алергічні реакції або непереносимість. Всі алергени необхідно виділяти окремим кольором, шрифтом, стилем.

    Вводяться терміни придатності: «Вжити до…», «Краще спожити до…», «Краще спожити до кінця…», тобто буде вказуватися кінцева дата вживання до якої продукт не змінить своїх споживчих властивостей.

    Крім того, в новому Законі звернено увагу на вимоги щодо інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно. Вся обов’язкова інформація повинна бути доступною споживачеві для ознайомлення до моменту продажу.

    Закон України передбачає перехідний період, який триватиме 3 роки, щоб виробники все зробили згідно з новими вимогами.

   Експерти вважають, що з прийняттям цього Закону в нашій державі буде сформована нова культура інформування споживачів про харчовий продукт.

   Варто зазначити, що Закон розроблено на основі вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1169/2011 від 25 жовтня 2011 р. щодо надання споживачам інформації про харчові продукти.

  ДП «Миколаївстандартметрологія» надає методичну допомогу операторам ринку з оцінки тексту марковання на маркувальних етикетках.

    За більш детальною інформацією з приводу методичної допомоги щодо маркування просимо звертатися за телефонами (0512) 34-60-27, (095) 288-14-29.