Метрологічне забезпечення – необхідний елемент науково-технічного прогресу та суспільного життя. Адже установлення та застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і точності вимірювань впливають на поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, використання матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень.

Забезпечення єдності вимірювань як діяльності, спрямованої на досягнення і підтримку єдності вимірювань в Україні є досить складним і відповідальним завданням, яке й визначає головний зміст метрології і метрологічних служб держави.  
Сьогодні в Україні перебувають в експлуатації десятки мільйонів засобів вимірювальної техніки, щоденно проводяться мільярди вимірювань, тому забезпечення єдності й достовірності вимірювань є надто важливою, клопіткою і повсякденною роботою.
26.03.2019 фахівці відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань ДП «Миколаївстандартметрологія» провели семінар на тему: «Стан та перспективи розвитку метрологічного забезпечення вимірювань геометричних величин» для представників метрологічних служб підприємств м. Миколаєва та Миколаївської області.  

Робочий момент семінару

У семінарі прийняли участь представники підприємств
ДП НВКГ«Зоря»-«Машпроект»,  ВП «Атоменергомаш, ПАТ «Завод «Екватор», ТОВ «СЦ «Металург», ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» та ДП «Бронетанковий завод».

Протягом семінару начальник відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань ДП «Миколаївстандартметрологія»
Човганська Г.І. розкрила такі питання як стан засобів вимірювальної техніки на підприємствах, в установах і організаціях області, проблеми акредитації калібрувальних та випробувальних лабораторій у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2005 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», політика Національного агентства з акредитації України щодо виконання вимог по оцінюванню невизначеності вимірювань та щодо простежуваності вимінювань.

Метрологічне забезпечення підприємств та установ в області можна вважати задовільним. На більшості підприємств, відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», створені метрологічні служби або призначенні наказом керівника відповідальні за метрологічний стан. До їхніх обов’язків відноситься впровадження сучасних засобів вимірювальної техніки, нових атестованих методик виконання вимірювань, слідкувати за станом засобів вимірювальної техніки та вчасно подавати їх на повірку, складати та подавати на погодження переліки засобів вимірювальної техніки.
 
Протягом семінару відбувся обмін досвідом між  фахівцями
ДП «Миколаївстандартметрологія» та учасниками семінару  щодо організації робіт по проведенню метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.
    
За результатами наради було вирішено:

1. Схвалити ініціативу ДП «Миколаївстандартметрологія» щодо організації та проведення семінару – наради.
2. Впровадити практику стажування фахівців, що займаються калібруванням засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).
3. Рекомендувати проведення семінарів з питань метрологічного забезпечення геометричних величин не рідше 1 разу на рік.


За детальною інформацією звертайтеся до науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань
Начальник відділу – Човганська Галина Іванівна
Адреса: 5-а Слобідська, 2а,
Тел.: (0512) 76-90-47


ДП «Миколаївстандартметрологія»