ДП «Миколаївстандартметрологія»: 100 років на захисті єдності вимірювань


        Серед великої кількості наук є одна, без якої важко уявити наше життя: метрологія – наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності, наука, яка гарантує нам необхідну точність у вимірах. Метрологія супроводжує людство з самого початку виникнення цивілізації. Без засобів вимірювальної техніки не може обійтись ні наука, ні промисловість, ні економіка. Не буде перебільшенням, вважати, що метрологія визначає нашу життєву достовірність!

      В Україні реалізація стратегії розвитку державної метрологічної системи здійснюється в тісному взаємозв’язку з загальним курсом реформ і вимог глобальної метрологічної системи. У рамках низки заходів, спрямованих на зменшення технічних бар’єрів торгівлі Верховна Рада  23 травня 2018 року прийняла закон «Про приєднання України до Метричної конвенції».


      В результаті цього Україна набула членства в Міжнародному бюро мір і ваг (ВІРМ) і підвищила  метрологічний вплив і конкурентоздатність України в Євро-Азійському регіоні, отримала нові можливості для одержання прибутку та право користуватися послугами з калібрування національних еталонів, які є недоступними для асоційованих учасників. Ставши повноправним членом Метричної конвенції, Україна забезпечила міжнародне визнання результатів вимірювання нашої країни, створивши гарні умови для просування української продукції на світовому ринку.

       У зв’язку з наміченим на державному рівні курсом інтеграції з ЄС гармонізація української метрологічної системи з Європейською асоціацією національних метрологічних інститутів – один із пріоритетних напрямів подальшого розвитку вітчизняної метрології сьогодні.

        У Миколаївській області на захисті єдності вимірювань уже сторіччя стоїть державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». З самого початку створення нашим основним завданням є захист населення та національної економіки від результатів недостовірних вимірювань та координація роботи підприємств регіону у сфері забезпечення єдності вимірювань відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Діяльність нашого підприємства таким чином створює умови для забезпечення якості та безпеки товарів та послуг у всіх сферах діяльності, підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та світових ринках.


     Виробничі досягнення підприємства, його значний внесок в удосконалення національної системи технічного регулювання було неодноразово визнано на всеукраїнському державному рівні. У 2010 році підприємство отримало почесну грамоту Кабінета Міністрів України, якою був нагороджений трудовий колектив ДП «Миколаївстандартметрологія» з нагоди 90-річчя, а в 2015 році – почесну грамоту Верховної Ради України з нагоди 95-річчя.     Метрологія була і залишається провідною діяльністю ДП «Миколаївстандартметрологія», і значна частина надходжень зв’язана саме з проведенням метрологічних робіт. Питома вага метрологічних робіт в загальній структурі доходів підприємства за останні 10 років значно зросла і на сьогоднішній день є основною статтею доходів, що відображено на діаграмах.


      Підприємство починало свою роботу з виконання декількох видів повірочних робіт і налічувало у своєму складі до десяти повірників. Звичайно, за сторіччя роботи було суттєво розширено сферу повноважень і номенклатуру метрологічних послуг. Сьогодні спектр метрологічних послуг охоплює сотні різних типів засобів вимірювальної техніки.

     Для здійснення метрологічної діяльності ДП «Миколаївстандартметрологія» був створений метрологічний центр підприємства, до складу якого входять:

  • калібрувальна лабораторія;
  • науково-технічний відділ метрологічного забезпечення геометричних, механічних вимірювань, вимірювань рівня та об’єму речовин;
  • науково-технічний відділ метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань;
  • науково-технічний відділ метрологічного забезпечення електричних, магнітних, радіотехнічних вимірювань та іонізуючих випромінювань;
  • електротехнічна лабораторія;
  • Первомайський сектор забезпечення метрологічних робіт.

     Метрологічний центр ДП «Миколаївстандартметрологія» здійснює метрологічну діяльність за такими напрямками:

  • повірка засобів вимірювальної техніки;
  • калібрування засобів вимірювальної техніки;
  • вимірювання;
  • консультативні послуги у галузі метрології: підбір вимірювального обладнання та надання інформації про засоби вимірювальної техніки.

      У минулому році підприємство підтвердило свою компетентність, пройшовши процедуру уповноваження, і отримало Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Сьогодні сфера повноваження по повірці ЗВТ включає 57 категорій ЗВТ.

 

      На підприємстві останнім часом оновлено та удосконалено еталонну база, яка дозволяє виконувати повірки ЗВТ з 8 видів вимірювань.

  ЕМ – електрика та магнетизм;

  L     – довжина;

  М    – маса та пов’язані з нею величини;

 PR   – фотометрія;

 IR    – іонізуюче випромінювання;

 Т      – термометрія;

 TF    – час та частота;

 QM   – хімія (кількість речовин).

       Метрологічні роботи виконує висококваліфікований персонал. Для проведення метрологічних робіт структурні підрозділи оснащені сучасним повірочним обладнанням вітчизняного та іноземного виробництва, яке дозволяє виконувати роботи не тільки на підприємстві, а й під час виїзду фахівців на об’єкт.

      Якщо раніше у вітчизняній практиці основною процедурою роботи з вимірювальними пристроями була їх повірка з визначенням похибки вимірювання, то зараз у зв’язку з інтеграцією в ЄС на перше місце вийшло калібрування. Калібрування – це більш інформативний підхід, ніж повірка, але й більш технічно складний, який потребує створення «з нуля» методик калібрування і великої кількості інших нормативних документів, навчання персоналу. На підприємстві у 2014 році було створено калібрувальну лабораторію, яка успішно працює по цей день. У січні 2019 року вона пройшла повторну акредитацію НААУ.     

     У сфері акредитації калібрувальної лабораторії нараховується 141 об'єкт. Для виконання калібрування ЗВТ фахівцями нашого підприємства розроблено 148 методик калібрування.

 

 

Калібрувальна лабораторія


На фото: начальник калібрувальної лабораторії Наталія Делікатна та начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань

     Володимир Гончарук проводять калібрування ЗВТ

 

         З метою розширення видів робіт і удосконалення якості послуг в сфері метрології, підприємство направляє значні кошти для оновлення матеріально-технічної та еталонної бази, що відображено на діаграмі.


 

     Географія надання послуг ДП «Миколаївстандартметрологія» – це здебільшого місто Миколаїв та Миколаївська область.  Але останнім часом зросла кількість замовників з інших областей України, таких як: Одеської, Херсонської, Кіровоградської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської та інших. Фактично, ми надаємо послуги по всій Україні. Для обслуговування замовників з інших областей придбано обладнання, яке дозволяє проводити повірку приладів на місці їх обслуговування, без демонтажу. Для цих цілей використовуються пересувні повірочні лабораторії.

       Сьогодні нашими клієнтами є такі потужні та відомі в Україні та за кордоном підприємства: ТОВ СП «НІБУЛОН», ТОВ «Сандора», ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», АТ «Миколаївобленерго»,  ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Сервісний центр «Металург»,   ПАТ «Миколаївгаз», ЗАТ «Баштанський сирзавод» та інші.  Всього ми плідно співпрацюємо близько з  п’ятьмастами  підприємствами.

     Також ДП «Миколаївстандартметрологія» тісно співпрацює з вищими навчальними закладами. Наші фахівці брали участь у підготовці до ліцензування та акредитації спеціальностей: «Геодезія та стандартизація», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» в Миколаївському національному аграрному університеті;  а також  «Якість, стандартизація та сертифікація» в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили.

     Фахівці ДП «Миколаївстандартметрологія» - справжні майстри своєї справи, які розуміють важливість та відповідальність своєї роботи, і мають достатній рівень знань та досвіду. Про це красномовно свідчать багаточисельні державні та відомчі нагороди  фахівців підприємства.


       ДП «Миколаївстандартметрологія» завжди знаходиться в гущині подій та тримає руку на пульсі змін. Ми завжди були і залишаємося, перш за все, помічниками та консультантами як для підприємств та установ регіону, так і для мешканців Миколаївщини і завжди готові надати допомогу у складних питаннях. Звичайно, важливу роль у діяльності підприємства відіграють і інші підрозділи підприємства, не лише метрологічні.  Ми – єдине ціле і неможливо уявити роботу однієї ланки без іншої.