Для працівників  ДП "Миколаївстандартметрологія" проведено технічне  навчання персоналу щодо "Порядку ведення журналу реєстрації інструктажів  з питань охорони праці на робочому місці" та ознайомлення з вимогами Типового положення про порядок  проведення навчання і перевірки знань  з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 .

   

На фото учасники заходу

                                       

Робочий момент навчання

Робочий момент навчання