Інформація про участь ДП "Миколаївстандартметрологія"

у семінарі для персоналу з акредитації органів з сертифікації, процесів та послуг

 

23 вересня 2019 року в м. Києві Національним агентством з акредитації України було організовано та проведено семінар для персоналу з акредитації органів з сертифікації, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.

У семінарі взяли участь 60 штатних та позаштатних експертів, аудиторів та головних аудиторів з акредитації органів з оцінки відповідності.

У семінарі від ДП «Миколаївстандартметрологія» прийняла участь заступник директора з питань стандартизації, якості та наукової діяльності - Фоміна Світлана Володимирівна.

 

Учасники семінару для персоналу з акредитації органів з сертифікації, процесів та послуг

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

  1. Основні зміни в стандарті ДСТУ ISO/IEC 17011 та їх впровадження в діяльність НААУ.
  2. Положення ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.
  3. Вимоги до проведення робіт з акредитації та оформлення документів за їх результатами.
  4. Використання знаків акредитації відповідно до документів НААУ.
  5. Актуальні питання акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (з урахуванням документів ЕА, документів НААУ та результатів оцінювання НААУ з боку ЕА).
  6. Політика НААУ щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації.
  7. Політика НААУ щодо відновлення даних акредитованих ООВ.

Робочий момент семінару для персоналу з акредитації органів з сертифікації, процесів та послуг

Учасники семінару прийняли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали запитання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.