Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
54029, Україна, м. Миколаїв, пр. Леніна, 11. Тел.: (0512) 34-40-66


Кадрова політика

Начальник відділу кадрів Пятак Алла Анатоліївна (0512) 57-51-39

  

   Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської і виробничої політики організації. Вона має на меті створити згуртовану, відповідальну, високорозвинену  виробничу робочу силу. В будь-якій галузі, кадри, відіграють найважливішу роль. "Кадри вирішують все", але кадри можуть стати і головною причиною невдач. Управління персоналом вимагає контролю з боку адміністрації та вироблення принципів рішення перспективного та поточного управління.

    Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» являє собою стратегічну лінію поведінки в роботі з персоналом. У цьому відношенні вона являє собою кадрове забезпечення реалізації цієї стратегії. Кадрова політика ДП "Миколаївстандартметрологія" спрямована на постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства, розвитку їх ініціативності та активності, забезпеченню якісної та оперативної роботи з виконання замовлень, уважного та коректного ставлення до замовників.

     Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» гнучка, динамічна, коригується відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації, орієнтована на врахування інтересів персоналу, сприяє створенню організаційної культури підприємства, економічно обґрунтована, виходить з реальних фінансових можливостей підприємства. Як цілеспрямована діяльність по створенню трудового колективу, вона найкращим чином сприяє поєднанню цілей і пріоритетів підприємства і його працівників.

    Зміст кадрової політики стосується принципових позицій підприємства щодо підготовки, розвитку персоналу, забезпечення взаємодії працівника і організації.

 

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2017 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2015 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2014 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2013 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2012 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2011 році