Кадрова політика

Начальник відділу кадрів Пятак Алла Анатоліївна (0512) 57-51-39

   Кадрова політика ДП "Миколаївстандартметрологія" спрямована на постійне підвищення кваліфікації працівників центру, розвитку їх ініціативності та активності, забезпеченню якісної та оперативної роботи з виконання замовлень, уважного та коректного ставлення до замовників.
   З цією метою забезпечується у встановлені строки підвищення кваліфікації спеціалістів на фахових курсах, за затвердженою програмою проводиться виробничо-економічне навчання для усіх працівників регіонального центру, обмін досвідом роботи. Постійно фахівці підприємства приймають участь у проведенні семінарів, науково-практичних конференціях, симпозіумах, прослуховують лекції, які проводяться навчальними та науковими закладами системи Держспоживстандарту України. Щороку більше 30 працівників проходять підготовку, перепідготовку та підвищення рівня кваліфікації. 
     При  подборі кадрів перевага надається молодими спеціалістам та їм приділяється особлива увага на перших етапах роботи. За кожним з них закріплені досвідчені спеціалісти, які надають методичну та практичну допомогу в якісному оволодінні професією, забезпеченні дотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, вивченні необхідних для виконання функціональних обов’язків директивних та нормативних документів, чинного законодавства. 
    На підприємстві створені всі умови для працівників, які  навчаються у вищих навчальних закладах.
    Станом на 27.01.2015  на підприємстві працює 105 працівників, з яких 74% - жінки та 26% - чоловіки. Середній вік працюючих складає 43 роки. 

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2015 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2014 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2013 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2012 році

Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2011 році