27.05.2016 відбулось засідання робочої комісії для проведення переговорів щодо розробки Колективного договору між ДП «Миколаївстандартметрологія» та Первинною профспілковою організацією Миколаївського центру стандартизації, метрології та сертифікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     У липня 2012 року під час проведення зборів трудового колективу ДП «Миколаївстандартметрологія» було прийнято Колективний договір на 2012-2016 роки.

    Згідно Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII та у зв’язку із закінченням терміну дії Колективного договору укладеного на 2012-2016 роки наказом директора підприємства від 21.04.2016 № 80 було сформовано робочу комісію для проведення переговорів щодо розробки Колективного договору  між ДП «Миколаївстандартметрологія» та Первинною профспілковою організацією Миколаївського центру стандартизації, метрології та сертифікації, до складу якої  увійшло 12 осіб із рівним представництвом від сторін:

- від профкому:

голова профкому – Кременецька О.Ф.;

заступник голови профкому – Бражнікова І.Ю.;

член правового сектору – Корованенко С.А.;

казначей – Убеліте О.В.;

член культмасового сектору – Барановська О.В.;

член соціально-економічного сектору – Сочнєва Т.В.

 

 Робочий момент засідання робочої комісії

 

 

Робочий момент засідання робочої комісії. На фото зліва направо: член правового сектору Корованенко С.А., голова профкому Кременецька О.Ф., директор ДП  «Миколаївстандартметрологія»  Романенко І.М., заступник директора з метрології Шевцов Ю.О., заступник директора з питань стандартизації та наукової діяльності Цегельник Т.Г., головний бухгалтер Лебедєва А.П.

 

 

- від адміністрації:

директор ДП «Миколаївстандартметрологія» - Романенко І.М.;

заступник директора з метрології – Шевцов Ю.О.;

заступник директора з питань стандартизації та наукової діяльності – Цегельник Т.Г.;

головний бухгалтер – Лебедєва А.П.;

менеджер з питань регіонального розвитку та загальних питань – Данилюк Д.С.;

начальник метрологічного центру – Болодурін В.В.

 

          

 Робочий момент засідання робочої комісії. На фото зліва направо: член соціально-економічного сектору Сочнєва Т.В.,  член культмасового сектору Барановська О.В., член правового сектору Корованенко С.А., голова профкому Кременецька О.Ф.,

 

      Протягом засідання робочої комісії було затверджено порядок засідань робочої комісії, були розглянуті пропозиції трудового колективу щодо змін Колективного договору на 2016-2020 роки та затверджено структуру проекту колективного договору.

 

 

 

 

ДП «Миколаївстандартметрологія»