Випробувальна лабораторія

Начальник випробувальної

лабораторії

Григор'єва Наталія Анатоліївна

(0512) 57-17-09

моб. +380952871901

   

    

     Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» була створена як структурний підрозділ підприємства більше ніж 20 років тому. Метою створення лабораторії було і залишається проведення випробувань у визначеній галузі акредитації.

   Свою діяльність випробувальна лабораторія здійснює на підставі діючого законодавства України, акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (Атестат акредитації № 2Н626 від 07 листопада 2012 року).

    Акредитація випробувальних лабораторій України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 є невід’ємною складовою процедури визнання результатів випробувань, які вони здійснюють. Акредитація лабораторії  відповідно до вимог цього стандарту свідчить про її здатність забезпечувати точність, достовірність та відтворюваність результатів випробувань продукції та своєчасно виконувати замовлення заявників в повному обсязі.

   У вересні-жовтні 2015 року провідними фахівцями Національного агентства з акредитації України (НААУ) було успішно здійснено моніторинг та проведення оцінки діяльності випробувальної лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції ДП «Миколаївстандартметрологія» з подальшим розширенням сфери акредитації лабораторії, що в черговий раз підтвердило технічну та професійну компетентність спеціалістів  випробувальної лабораторії. Акредитація випробувальних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та моніторинг за їх діяльністю є невід’ємною складовою процедури визнання результатів випробувань.

 

        У випробувльній лабораторії функціонує 5 підрозділів:

 

 • підрозділ фізико-хімічних випробувань
 • підрозділ токсикологічних випробувань
 • підрозділ хроматографічних випробувань
 • підрозділ радіологічних випробувань
 • підрозділ генетично-молекулярних досліджень.

         Випробування продукції здійснюються за напрямками:

 • фізико-хімічні показники
 • вміст важких металів
 • залишкові кількості пестицидів
 • питома активність радіонуклідів
 • мікотоксини
 • наявність або вміст ГМО.

         Відповідно до галузі акредитації ВЛ займається відбором зразків та випробуванням таких видів продукції:

 • харчова та сільськогосподарська продукція, сировина
 • хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби
 • овочі та фрукти, продукти їх переробки
 • м’ясо та продукти переробки м’яса
 • риба та вироби з риби
 • молоко та молочні продукти
 • продукти дитячого та дієтичного харчування
 • вироби консервної промисловості
 • борошно, крупи, зернові культури
 • вода, соки
 • чай, кава та їх замінники
 • масла, жири, олії рослинні, тваринні та комбіновані
 • вина та лікеро-горілчані вироби, пиво, коньяки
 • кулінарні вироби, що реалізуються населенню
 • будівельні матеріали (вміст радіонуклідів).

    На сьогоднішній день регіон Миколаївської області є експортно орієнтованим в напрямку сільськогосподарської продукції та сировини. Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» тривалий час співпрацює з основними зерновими компаніями області в частині проведення випробувань зернових та олійних культур за показниками безпеки та якості.

    Відповідно до галузі акредитації, в зернових, зернобобових та олійних культурах лабораторія здійснює випробування по показникам якості: олійність, кислотне число, масова частка ерукової кислоти, масова частка вологи та масова частка білка, по показникам безпеки: вміст токсичних елементів, залишкові кількості пестицидів, питома активність радіонуклідів, мікотоксини, наявність ГМО.

   Випробувальна лабораторія проводить широкий спектр інших випробувань харчової продукції та продовольчої сировини, визначає фальсифікацію молочних продуктів, алкогольних напоїв, рослинних олій, ковбасних виробів та м’ясних напівфабрикатів, меду.

  Лабораторія надає консультаційно-методичну допомогу, послуги по проведенню міжлабораторних порівнянь результатів випробувань, проводить стажування на робочому місці для фахівців виробничих лабораторій. Штат лабораторії укомплектований дипломованими спеціалістами які мають великий досвід роботи. Співробітники проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, приймають участь в програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань координаторами програм яких являються: ДП «Укрметртестстандарт», Центр контролю якості продукції Українського науково-дослідного інституту спирту та біотехнології продовольчих продуктів , ЗАТ «Незалежний аналітичний центр» що дозволяє виконувати випробування з високою якістю.

Генетично-молекулярні дослідження з визначення ГМО.

    Молекулярно-генетичні дослідження з визначення ГМО - група методів випробувань, які призначені для виявлення генно-інженерних маніпуляцій з ДНК рослин. Вихідним етапом усіх молекулярно-генетичних методів є одержання зразків ДНК, а потім визначення в них  генетичних маркерів ГМО - послідовностей промотору 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (р35SСаМV),  термінатору  нопалін сінтази  Agrobacterium tumefaciens (tNOS), гену 5-еполпіруілшикімат-3-фосфат синтази Agrobacterium tumefaciens (EPSPs) тощо. До методів, що найчастіше використовуються для виявлення генетичних модифікацій відносять ПЛР (полімеразну ланцюгову реакцію).

    Для оснащення нового підрозділу лабораторії придбано сучасну систему (ампліфікатор) всесвітньо відомої американської фірми Applied Biosystems  Real-Time PCR System 7500, швидкісні мікролітрові центрифуги, спеціальні ламінарні та УФ бокси, систему очистки води, якісні тест-системи відомих виробників, що дозволяє проводити якісне та кількісне визначення ГМО в харчовій продукції та сировині.

     Лабораторія по визначенню ГМО відповідно до вимог чинної нормативної документації розділена на три зони:

- прийому, реєстрації, розбору та первинної обробки матеріалу;

- підготовки проб та виділення нуклеїнових кислот;

- приготування реакційних сумішей, проведення ПЛР та ампліфікації.

    Створені всі необхідні умови для попередження  контамінації (забруднення) випробних зразків – приміщення оснащені предбоксниками, системами фільтрації та знезараження повітря.

 P7126589

Заступник начальника лабораторії Цмоканич Ю.О.    проводить генетично-молекулярні дослідження з визначення ГМО

 

Атомна абсорбція

      Для визначення вмісту важких металів у сільськогосподарській продукції та сировині у випробувальній лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» використовуються два атомно-абсорбційні спектрофотометри: С-115-М1 та новий сучасний двопроменевий Agilent 240 AA.

      Атомно-абсорбційний спектрофотометр Agilent 240 AA об'єднує в собі високий рівень автоматизації в порівнянні з С-115-М1 та просте програмне забезпечення. Однією з нових і цікавих особливостей цього приладу є багатофункціональність, яка дозволяє паралельно з проведенням поточних аналізів одночасно обробляти вже отримані раніше результати.

    На сьогодні атомно-абсорбційний метод  вважається одним із найбільш  продуктивних  і точних. Переваги атомної абсорбції перед багатьма іншими методами аналізу полягають в її високій селективності, низьких межах виявлення, відносній простоті пробо підготовки.

     За допомогою цих приладів визначаються залишкові кількості свинцю, кадмію, міді, цинку, заліза, олова.

   Визначення ртуті проводиться на  аналізаторі ртуті "Юлія-5К", принцип роботи якого базується на визначенні масової концентрації ртуті методом атомної абсорбції в модифікації "холодної пари".

 P7126666

Начальник ВЛ Григор'єва Н.А. проводить визначення токсичних елементів за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометру Agilent 240 AA

 

Газова хроматографія

     Газова хроматографія - це широко розповсюджений і один із найважливіших фізико-хімічних методів аналізу, що дозволяє розділяти складну суміш речовин на окремі компоненти за рахунок їх різного розподілу між двома фазами. Методом газової хроматографії проводяться визначення сполук, щолегко переводяться в газову фазу за допомогою газового хроматографа, який забезпечує високу чутливість їх визначення і ефективність розділення компонентів. Крім того, сучасні газові хроматографи з широким набором різноманітних колонок та детекторів, які має на озброєнні наша лабораторія, дозволяють проводити аналізування жирно-кислотного складу рослинних та тваринних жирів, транс-ізомерів жирних кислот, ерукової кислоти, визначення складу стеринової фракцій жирів.

 P7126642

Провідний інженер – лаборант Бочарова Т.В. проводить визначення вмісту пестицидів за допомогою газового  хроматографу «Кристаллюкс 4000М»

Бета-гама спектрометрія.

    Спектрометр енергій гама, бета випромінювання  призначений для ідентифікації бета, гама-випромінюючих радіонуклідів та визначення їх питомої активності. В сучасних екологічних умовах продукти харчування, сільгосптовари і сировина, з яких вони виробляються можуть накопичувати радіонукліди. Спектрометр   СЕ – ГБ - 01  «АКП»-63(Г) – 150 (Б) використовується для контролю вмісту  радіонуклідів цезію – 137 та стронцію – 90 в харчових продуктах і сировині та рівень вмісту природних  радіонуклідів в будівельних матеріалах.

P9213166 

Заступник начальника ВЛ Григор'єва Н.А. визначає  вміст радіонуклідів цезію – 137 та стронцію – 90.

 

Тонкошарова хроматографія

    Тонкошарова хроматографія дозволяє розділяти складні суміші сполук, проводити їх якісне та кількісне визначення безпосередньо на пластині та одночасно аналізувати декілька зразків. Обладнання для тонкошарової хроматографії просте й недороге, а сам метод є універсальним в застосуванні. У випробувальній лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» методом ТШХ проводиться визначення мікотоксинів: зеараленону, дезоксиніваленолу, Т-2 токсину, охратоксину А, афлатоксинів В1 та М1.

Фізико – хімічні випробування

   Випробувальна лабораторія проводить понад 500 видів випробувань харчової продукції та сільськогосподарської сировини за фізико-хімічними показниками, які характеризують її якісний та хімічний склад. Фізико-хімічні показники визначають колориметричним, титрометричним, потенціометричним, ваговим та іншими методами хімічного аналізу.

    Розширена галузь фізико-хімічних випробувань сільськогосподарської сировини  рослинного походження (тваринні корми і ін.) за показниками: сирий протеїн, сира клітковина та сирий жир, що дає можливість розрахунку більш збалансованого харчування в тваринництві, визначення масових часток білку, жиру та внесеного фосфору в ковбасних виробах, гістаміну в рибі та продуктах її переробки, сорбінової та бензойної кислот у вині, маргариновій продукції та продуктах переробки плодів та овочів.

   Випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції ДП «Миколаївстандартметрологія» завжди готова до співпраці з Вами. Ми виконаємо Ваші замовлення швидко, якісно, у повній відповідності до законодавства України. Сподіваємося на подальший успішний розвиток наших ділових відносин.

P7126658 

 

Інженер – лаборант 1 категорії Андронова Т.О проводить визначення показників якості питної води

 

З питань співпраці звертайтесь:

54029, м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 2А (район парку Петровського)

тел./факс (0512) 57-17-09

Начальник випробувальної лабораторії –  Григор'єва Наталія Анатоліївна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net