Перелік НД, які будуть надруковані у червні 2015 року

1 7469:2013 Борошно кормове тваринного походження. Методи бактеріологічного аналізування №12-2013/684
2 7478:2013 Виробництво спирту етилового. Методи визначання вмісту спирту етилового в барді №12-2013/693
3 7479:2013 Добриво з відходів спиртового виробництва. Бражка метанова. Технічні умови №12-2013/694
4 7481:2013 Містель. Технічні умови №12-2013/757
5 7483:2013 Мука кормова з виноградної вичавки. Технічні умови №12-2013/759
6 7484:2013 Насіння виноградне для промислового перероблення. Технічні умови №12-2013/760
7 7488:2013 Добриво з відходів спиртового виробництва. Мул анаеробний. Технічні умови №12-2013/764
8 7505:2014 Спирт етиловий і продукція спиртовмісна. Визначення вмісту фенолфталеїну методом високоефективної рідинної хроматографії №8-9-2014/157
9 7506:2014 Спирт етиловий і продукція спиртовмісна. Визначення вмісту метиленового синього методом високоефективної рідинної хроматографії №8-9-2014/158
10 –Н 7622:2014 Паливо дизельне. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 5165 №12-2014/609
11 7654:2014 Пек кам’яновугільний. Метод визначання зольності №12-2014/663
12 7664:2014 Кокс кам’яновугільний. Метод визначення реакційної здатності №12-2014/673
13 ISO 3087:2014 Руди залізні. Метод визначання масової частки вологи партії №8-9-2014/126
14 ISO 3583:2013 Колісні транспортні засоби. З’єднання для вимірювання тиску стисненого повітря в пневматичних гальмових системах. Основні параметри №12-2013/702
15 ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції №1-2011/144
16 ISO 9167-1:2007 Насіння ріпаку. Визначення вмісту глюкозинолатів. Частина 1. Метод з використанням рідинної хроматографії високороздільної здатності №12-2007/730
17 ISO/TS 21749:2013 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти №11-2013/479
18 IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику №12-2013/552
19 IEC/TS 62351-1:2014 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 1. Безпека зв’язку мережі та системи. Загальні положення №12-2014/492
20 EN 556-1:2014 Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням “СТЕРИЛЬНІ”. Частина 1. Вимоги до кінцевої стерилізації медичних виробів №6-7-2014/75
21 EN 556-2:2014 Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням “СТЕРИЛЬНІ”. Частина 2. Вимоги до  медичних виробів, що підлягають асептичному обробленню №6-7-2014/76
22 EN 12312-2:2013 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі №11-2013/500
23 EN 12312-3:2013 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 3. Транспортні засоби зі стрічковим конвеєром №11-2013/501
24 EN 14588:2013 Біопаливо тверде. Терміни та визначення понять №12-2013/730
25 EN 14778:2013 Тверде біопаливо. Відбирання проб №12-2013/734
26 ISO 18905:2006 Зображувальні матеріали. Плівка діазофотографічна оброблена аміаком. Вимоги щодо тривкості №04-2006/303
27 ISO 18912:2006 Зображувальні матеріали. Плівка везикулярна фотографічна оброблена. Вимоги щодо тривкості  №05-2006/360
28 ISO 18915:2006 Зображувальні матеріали. Методи оцінювання ефективності хімічного оброблення срібного зображення щодо тривкості до окислювання №05-2006/361
29 ISO 18917:2006 Фотографія. Методи визначення залишків тіосульфату та інших хімічних речовин в оброблених фотографічних матеріалах з використанням амілози йоду, метиленової сині та сульфіду срібла №08-2006/524
30 ISO 18919:2006 Зображувальні матеріали. Мікроплівка термічно оброблена зі срібним зображенням. Вимоги щодо тривкості №08-2006/526
31 EN 60332-3-10:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Устатковання №12-2013/746
32 EN 60332-3-21:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія А F/R №12-2013/747
33 EN 60332-3-22:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія А  №12-2013/748
34 EN 60332-3-23:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія В №12-2013/749
35 EN 60332-3-24:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія С №12-2013/750
36 EN 60332-3-25:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія D №12-2013/751
37 -ЗТ OIML R  134-2:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування №1-2011/37
38 ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення №6-7-2014/93
39 ГОСТ ИСО 8573-3:2013 Стиснене повітря. Частина 3. Методи контролювання вологості №12-2013/659
40 ГОСТ ИСО 8573-5:2013 Стиснене повітря. Частина 5. Методи контролювання вмісту парів оливи та органічних розчинників №12-2013/660