Перелік НД, які будуть надруковані у травні 2015 року

Перелік НД, які будуть надруковані у травні 2015 року
  ДСТУ Назва БЗ
1 ДСТУ 2438:2014 Виноград свіжий столовий. Технічні умови №12-2014/630
2 ДСТУ 7465:2013 Машини та устатковання для тваринництва та кормовиробництва. Монтажопридатність. Загальні вимоги №12-2013/680
3 ДСТУ 7466:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Сидіння пасажирські. Загальні вимоги №12-2013/681
4 ДСТУ 7480:2013 Напої лікеро-горілчані. Методи визначання міцності та загального екстракту із застосуванням автоматичних аналізаторів густини №12-2013/695
5 ДСТУ 7528:2014 Допоміжні засоби для особистої гігієни. Загальні технічні умови №10-2014/216
6 ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування №11-2014/252
7 ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб №11-2014/253
8 ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки №11-2014/254
9 ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності №11-2014/257
10 ДСТУ-Н 7565:2014 Системи управління якістю. Настанови щодо ідентифікування та простежування продукції в трубній промисловості №12-2014/460
11 ДСТУ 7566:2014 Молоко питне для харчування дітей. Технічні умови №12-2014/551
12 ДСТУ 7569:2014 Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу рідкорухливих продуктів із пластичної маси вугілля №12-2014/504
13 ДСТУ 7570:2014 Візки вантажних вагонів. Деталі литі. Загальні технічні умови №12-2014/505
14 ДСТУ 7602:2014      Кокс класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз №12-2014/408
15 ДСТУ 7609:2014  Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків №12-2014/596
16 ДСТУ 7610:2014  Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування №12-2014/597
17 ДСТУ 7669:2014 Виноград свіжий. Методи визначення масової концентрації цукрів №12-2014/678
18 ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів №12-2014/679
19 ДСТУ ISO 1842:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення рН №12-2013/700
20 ДСТУ ISO 2416:2014 Колісні транспортні засоби. Автомобілі легкові. Розподіл маси №1-5/2
21 ДСТУ ISO 2911/IDF 35:2014 Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом №12-2014/274
22 ДСТУ ISO 4130:2014 Колісні транспортні засоби. Тривимірна система координат і контрольні точки. Терміни та визначення понять №1-5/4
23 ДСТУ ISO/TS 26844/IDF/RM 215:2014 Молоко та молочні продукти. Визначення антимікробних залишків. Тест на дифузію в пробірці №12-2014/339
24 ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод №12-2014/365
25 ДСТУ ISO 13366-2/IDF 148-2:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 2. Настанови щодо використання флуро-опто-електронних лічильників №12-2014/366
26 ДСТУ EN 1900:2013 Матеріали і вироби, що контактують із харчовими продуктами. Неметалевий столовий посуд. Словник термінів №11-2013/492
27 ДСТУ EN 12441-3:2013 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 3. Визначення свинцю, кадмію та міді методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії №11-2013/506
28 ДСТУ EN 12385-1:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги №11-2013/504
29 ДСТУ EN 13059:2013 Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації №11-2013/511
30 ДСТУ EN 13241-1:2013     Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту №11-2013/512
31 ДСТУ EN 14774-1:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод №12-2013/731
32 ДСТУ EN 14774-2:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод №12-2013/732
33 ДСТУ EN 14774-3:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу №12-2013/733
34 ДСТУ EN 15103:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання насипної щільності №12-2013/735
35 ДСТУ EN 15104:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту №12-2013/736
36 ДСТУ EN 15105:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів, натрію та калію №12-2013/737
37 ДСТУ EN 15149-1:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина 1. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 1 мм і більше №12-2013/738
38 ДСТУ EN 15149-2:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше №12-2013/696
39 ДСТУ EN 15210-1:2013 Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів. Частина 1. Пелети №12-2013/739
40 ДСТУ EN 15210-2:2013 Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів. Частина 2. Брикети №12-2013/740
41 ДСТУ EN 15234-3:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання №12-2013/743
42 ДСТУ EN 15234-4:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 4. Тріски деревні для непромислового використання №12-2013/744
43 ДСТУ EN 15289:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання загального вмісту сірки та хлору №12-2013/745
44 ДСТУ IEC 60870-5-101:2014 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-101. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки №12-2014/299
45 ДСТУ IEC 60870-5-104:2014 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-104. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з IEC 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних №12-2014/300
46 ДСТУ IEC 61850-6:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 6. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях  №12-2014/301
47 ДСТУ IEC 61850-7-2:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-2. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI) №12-2014/302
48 ДСТУ IEC 61850-7-3:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-3. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних №12-2014/303
49 ДСТУ IEC 61850-7-4:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних №12-2014/304
50 ДСТУ IEC 61850-7-420:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-420. Базова комунікаційна структура. Логічні вузли розподілених енергетичних ресурсів №12-2014/305
51 ДСТУ IEC/TS 61850-80-1:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-1. Настанова щодо обміну інформацією від моделі бази даних СDС, використовуючи IEC 60870-5-101 або IEC 60870-5-104 №12-2014/307
52 ДСТУ IEC 61850-90-5:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-5. Застосування IEC 61850 для передавання синхронізованої інформації відповідно до IEEE С 37.118 №12-2014/306
53 ДСТУ IEC 61968-4:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 4. Інтерфейси для обліку та керування активами №12-2014/308
54 ДСТУ IEC 61968-11:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 11. Розширення загальної інформаційної моделі (CIM) для розподільчих компаній №12-2014/309
55 ДСТУ IEC 61970-501:2014 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 501. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF) №12-2014/310
56 ДСТУ–Н ПМГ 73:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікування вантажних і пасажирських вагонів після капітального ремонту з продовженням строку служби №10-2014/192

    За додатковою інформацією, а також з питань замовлення офіційних копій НД звертайтесь:

    54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 11,

    відділ стандартизації та науково-методичної роботи

    тел. (0512) 34-60-27

    e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    Начальник відділу стандартизації та науково-методичної роботи Пустовіт Галина Станіславівна 0952871894