НД, яким надано чинність за період з 01.01.2015 по 15.03.2015

Класифікація

Позначення

Назва

Стан

Дата надання чинності

Замінює документи

1

17.040.01;

ДСТУ ГОСТ 8.591:2014

Метрологія. Міри рельєфні нанометрового діапазону з трапецієподібним профілем елементів. Методика повірки (ГОСТ 8.591-2009, IDT)

чинний

01.02.2015

 

2

17.040.01;

ДСТУ ГОСТ 8.592:2014

Метрологія. Міри рельєфні нанометрового діапазону з монокристалічного кремнію. Вимоги щодо геометричних форм, лінійних розмірів та виробу матеріалу для виготовлення (ГОСТ 8.592-2009, IDT)

чинний

01.02.2015

 

3

17.020;

ДСТУ-Н РМГ 53:2014

Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів i зразкових засобів вимірювання (РМГ 53-2002, IDT)

чинний

01.02.2015

 

4

17.020;

ДСТУ-Н РМГ 54:2014

Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин i матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків (РМГ 54-2002, IDT)

чинний

01.02.2015

 

5

17.080;

ДСТУ OIML R 55:2014

Метрологія. Спідометри, механічні одометри та хронотахографи для транспортних засобів. Метрологічні вимоги (OIML R 55:1981, IDT)

чинний

01.02.2015

 

6

17.020;

ДСТУ-Н РМГ 56:2014

Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин i матеріалів. Методика взаємного звіряння (РМГ 56-2002, IDT)

чинний

01.02.2015

 

7

17.020;

ДСТУ-Н РМГ 60:2014

Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення (РМГ 60-2003, IDT)

чинний

01.02.2015

 

8

17.140.20;55.200;

ДСТУ EN 415-9:2014

Безпечність пакувальних машин. Частина 9. Методи вимірювання шуму від пакувальних машин, пакувальних ліній i допоміжного устатковання, 2 i 3 клас точності (EN 415-9:2009, IDT)

чинний

01.01.2015

 

9

17.120.20;25.120.30;

ДСТУ EN 1265:2014

Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин i устатковання (EN 1265:1999 + A1:2008, IDT)

чинний

01.01.2015

 

10

17.140.01;

ДСТУ EN ISO 3745:2014

Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених i напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDT)

чинний

01.01.2015

ДСТУ ГОСТ 31273:2006 (ИСО 3745:2003);

11

17.180;

ДСТУ 7504:2014

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання показника заломлення рідких та твердих речовин i матеріалів

чинний

01.01.2015

МИ 2129-91;

12

17.020;

ДСТУ-Н 7531:2014

Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

чинний

01.02.2015

 

13

17.160;

ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014

Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт i номінальною швидкістю від 120 хв<(степінь)-1> до 15000 хв<(степінь)-

чинний

01.02.2015

 

14

17.140.50;

ДСТУ EN 60645-1:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії (EN 60645-1:2012, IDT)

чинний

01.01.2015

ДСТУ EN 60645-1-2001;

15

17.140.50;

ДСТУ EN 60645-3:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 3. Сигнали випробувальні короткотривалі (EN 60645-3:2007, IDT)

чинний

01.01.2015

ДСТУ EN 60645-3-2001;

16

17.140.50;

ДСТУ EN 60645-6:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 6. Прилади для вимірювання отоакустичної емісії (EN 60645-6:2010, IDT)

чинний

01.01.2015

 

17

17.140.50;

ДСТУ EN 60645-7:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 7. Прилади для вимірювання реакції стовбура мозку на акустичні сигнали (EN 60645-7:2010, IDT)

чинний

01.01.2015