Замовникам

Перелік документів щодо сертифікації систем управління

1. Система управління якістю (СУЯ) на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги»:

1.1. Заявка на проведення сертифікації СУЯ.

1.2. Опитувальна анкета щодо СУЯ.

1.3. Перелік документів, які надаються замовником для проведення попереднього оцінювання СУЯ.

2. Система управління якістю (СУЯ) на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»:

2.1. Заявка на проведення сертифікації СУЯ.

2.2. Опитувальна анкета щодо СУЯ.

2.3. Перелік документів, які надаються замовником для проведення попереднього оцінювання СУЯ.

3. Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на відповідність ДСТУ ISO 2200:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» та ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги»:

3.1. Форма заявки на проведення сертифікації СУБХП.

3.2. Опитувальна анкета щодо СУБХП.

3.3. Перелік документів, які надаються замовником для проведення попереднього оцінювання СУБХП.

4. Система екологічного керування (СЕК) на відповідність ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо впровадження»:

4.1. Заявка на проведення сертифікації СЕК.

4.2. Опитувальна анкета щодо СЕК.

4.3. Перелік документів, які надаються замовником для проведення попереднього оцінювання СЕК.

5. Система екологічного керування (СЕК) на відповідність ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо впровадження»:

5.1. Заявка на проведення сертифікації СЕК.

5.2. Опитувальна анкета щодо СЕК.

5.3. Перелік документів, які надаються замовником для проведення попереднього оцінювання СЕК.

6. Система управління гігієною та безпекою праці (СУГБП) на відповідність ДСТУ ISO 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»:

6.1. Заявка на проведення сертифікації СУГіБП.

6.2. Опитувальна анкета щодо СУГіБП.

6.3. Перелік документів, які надаються замовником для проведення попереднього оцінювання СУГіБП.

 

 

 

 ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (МЕНЕДЖМЕНТУ)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ ТА СКАРГ

Трудомісткість на виконання робіт з сертифікації/оцінювання системи управління підприємства