Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
54029, Україна, м. Миколаїв, пр. Леніна, 11. Тел.: (0512) 34-40-66


Сертифікація, підтвердження відповідності

     На сьогоднішній день український ринок надає дуже широкі можливості для реалізації продукції: оптові та роздрібні мережі супер- і гіпермаркетів, що покривають всю територію країни, ринки, спеціалізовані магазини, склади і роблять її доступною для більшості населення. 
       Для контролю над якістю споживаної продукції створена система сертифікації. Сертифікація необхідна для підтвердження відповідності продукції, уживання або використання якої може бути небезпечним для споживача. Така продукція віднесена законодавством України до законодавчо регульованої сфери й внесена до спеціального реєстру. Підтвердження відповідності продукції, що значиться в цьому реєстрі й належить до законодавчо-регульованої сфери, здійснюється шляхом обов'язкової сертифікації. 
 

         Обов'язкова сертифікація
      Сертифікація також необхідна при ввезенні продукції на український ринок через кордон. У процесі обов'язкової сертифікації визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України. Особливе значення наявності сертифіката надається при митному оформленні. Ввезення на митну територію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації здійснюється відповідно до "Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 №446. 
     Наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 №28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 року за №466/10746, визначено перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
      Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації охоплює невеликий спектр всієї продукції, і обов'язкова сертифікація здійснюється тільки за показниками безпеки.

       Добровільна сертифікація
      Навіть якщо Ваша продукція не входить у список обов'язкових для сертифікації, ви можете підвищити її конкурентноздатність і відповідно популярність на ринку, пройшовши добровільну сертифікацію. Добровільна сертифікація продукції, здійснюється в законодавчо нерегульованій сфері відповідно до порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) і органом сертифікації. 
      Заявник самостійно (або за бажанням замовника) визначає, за якими показниками він бажає підтвердити відповідність продукції до вимог стандартів. Орган сертифікації й іспитова лабораторія проводять компетентну оцінку відповідності продукції. При позитивному результаті оформляють сертифікат відповідності й реєструють у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО.        

         Добровільна сертифікація це:
- привабливість продукції для споживача; 
- підвищення конкурентоздатності продукції; 
- переваги під час участі у тендерах; 
- впевненість виробника або постачальника продукції в її якості.
     Сертифікат УкрСЕПРО є ознакою відповідності представленої продукції всім стандартам і вимогам нормативних документів. Створена в Україні система сертифікації УкрСЕПРО користується таким же авторитетом для внутрішнього ринку, як і сертифікація ISO 9000 для західних компаній, хоча і є абсолютно самостійним процесом. Сам сертифікат відповідності є важливим документом, що відіграє величезну роль при прийнятті українською митницею рішення про пропуск тієї чи іншої продукції на територію країни. 
       Також сьогодні сертифікат вимагають всі добропорядні підприємства, організації, підприємці, адже постійне посилення контролю якості вимагає як оптових так і роздрібних реалізаторів приймати лише перевірену й затверджену органами Сертифікації продукцію, що, в свою чергу, є запорукою успішного та безпечного ведення бізнесу і попередження непередбачених витрат.

      Відповідно до законодавства України ДП "Миколаївстандартметрологія" має Орган з сертифікації продукції та послуг призначений/уповноважений проводити роботи з сертифікації в системі УкрСЕПРО (Свідоцтво про уповноваження Органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО №UA.PN.045 від 09.12.2010, свідоцтво про призначення Органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО №UA.P.045 від 09.12.2010), згідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію".

       З 09.12.2010 ОС ДП „Миколаївстандартметрологія” призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів:
- мийних засобів;
- безпеки низьковольтного електричного обладнання;
- з електромагнітної сумісності обладнання;
- безпеки іграшок;
- щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів;
- безпеки машин та устаткування;
- енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення
(холодильники, морозильні камери, а також комбінації такого обладнання;
пральні та сушильні машини, а також комбінації такого обладнання;
посудомийні машини; духовки; водонагрівачі та пристрої для зберігання
гарячої води; освітлювальні прилади;кондиціонери повітря).

Орган з сертифікації продукції та послуг ДП "Миколаївстандартметрологія"  вимагає, щоб виробник або постачальник:
1. завжди виконував відповідні положення програми сертифікації;
2. створював усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (зокрема звіти про внутрішні перевірки), а також доступ до персоналу, з метою оцінювання (наприклад, випробовування, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання) і розглядання скарг;
3. робив заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;
4. не використовував сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу сертифікації і не робив будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які орган сертифікації може розглядати, як несанкційовані чи такі, що вводять в оману;
5. у разі призупинення дії або скасування сертифікації припинив використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вернув на вимогу органу сертифікації всі документи з сертифікації;
6. використовував сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;
7. забезпечував гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;
8. посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог органу сертифікації.