Сертифікація, підтвердження відповідності

  

     На сьогоднішній день український ринок надає дуже широкі можливості для реалізації продукції: оптові та роздрібні мережі супер- і гіпермаркетів, що покривають всю територію країни, ринки, спеціалізовані магазини, склади і роблять її доступною для більшості населення. Важливим механізмом забезпечення права громадян України на отримання якісних товарів і послуг є підтвердження їх відповідності вимогам безпеки та якості, які викладені в законодавчих актах та національних стандартах є процедура сертифікації продукції та оцінка відповідності вимогам технічних регламентів.

    Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу.

    Оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані.

   Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93, згідно з якими з 1 січня 2018 року скасовується дія Декрету та припиняє свою діяльність державна система сертифікації.

    Доведення відповідності вимогам нормативних документів, підтвердження якості та безпечності продукції можливе тепер лише шляхом добровільної сертифікації.  Досвід минулих років дає впевненість у необхідності та доцільності проведення робіт з добровільної сертифікації продукції, на яку не розповсюджується дія технічних регламентів.

     Сертифікація продукції  є запорукою успішного та безпечного ведення бізнесу і попередження непередбачених витрат.

     Багаторічний досвід Органу з оцінки відповідності  ДП «Миколаївстандартметрологія» (далі - ООВ) у проведенні робіт з сертифікації в державній системі сертифікації показав затребуваність добровільної оцінки великого спектру продукції та послуг, на які не розповсюджується дія технічних регламентів. Особливу увагу слід звернути на необхідність та доцільність проведення робіт з добровільної сертифікації харчової продукції та виробів, призначених для дітей. У проведенні робіт з добровільної сертифікації зацікавлені як споживачі, так і виробники продукції, які працюють в правовому полі і мають бути захищенні від недобросовісної конкуренції.

    Головною метою діяльності Органу з оцінки відповідності ДП «Миколаївстандартметрологія» є сприяння наданню впевненості для усіх зацікавлених сторін, що продукція, процес або послуга відповідає визначеним вимогам. Одним із головних принципів діяльності Органу з оцінки відповідності є ступінь впевненості та довіри, що була встановлена третьою стороною за допомогою неупередженої та компетентної демонстрації виконання визначених вимог.

     ООВ акредитований Національним агентством з акредитації України на право проведення робіт з сертифікації та оцінки відповідності (атестат акредитації № 1О176 від 14.09.2015 дійсний до 09.10.2019, дата первинної акредитації 18.07.2011). Наказом Мінекономрозвитку від 09.12.2010 № 1448 ООВ призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів (реєстраційний номер органу TR.040).

        

     Сфера акредитації Органу з оцінки відповідності  ДП «Миколаївстандартметрологія» включає широкий спектр продукції та послуг:

- харчову продукцію та продовольчу сировину;

- алкогольні напої;

- корми та олійні культури;

- будівельні матеріали, вироби та конструкції;

- нафтопродукти;

- прилади побутові, промислове обладнання, в т.ч. електропобутове обладнання, обладнання для харчової промисловості та т.і.;

- засоби індивідуального захисту працюючих;

- вироби легкої промисловості, в т.ч. призначені для дітей (одяг, взуття);

- іграшки, велосипеди та коляски;

- меблі та матраци;

- послуги туристичні, послуги тимчасового розміщення, послуги закладів ресторанного господарства, послуги перукарень;

- послуги з ремонту ДТЗ.

       Орган з оцінки відповідності ДП „Миколаївстандартметрологія” акредитований НААУ та призначений Мінекономрозвитку на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам:

- Технічного регламенту безпеки машин;

- Технічного регламенту мийних засобів;

- Технічного регламенту безпечності іграшок;

- Технічного регламенту електромагнітної сумісності  обладнання

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання. 

      

     Орган з оцінки відповідності ДП "Миколаївстандартметрологія"  вимагає від замовників дотримання наступних вимог:

1. Завжди виконувати відповідні положення програми сертифікації;


2. Створювати усі необхідні умови для провадження оцінювання (сертифікації);


3. Робити заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;


4. Не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу сертифікації і не робити будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які орган сертифікації може розглядати, як несанкційовані чи такі, що вводять в оману;


5. У разі призупинення дії або скасування сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію;


6. Використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;


7. Забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;


8. Посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримуватися вимог органу сертифікації;

9. Виконувати умови угоди про забезпечення відповідності