Метрологія

 

 

 

Шевцов Юрій Олександрович

Заступник директора з метрології


Приймальня: тел/факс (0512) 24-21-14, +380504934497

 

 

Болодурін Володимир Вадимович

 

начальник метрологічного центру

 


тел. (0512) 24-21-14, +380504152401

 

 Калібрувальна лабораторія

Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення геометричних вимірювань

Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення механічних вимірювань, вимірювань рівня та об'єму речовин

Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань

Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення електричних, магнітних, радіотехнічних вимірювань та іонізуючих випромінювань

Відділ приймання і обліку засобів вимірювальної техніки


Первомайський сектор забезпечення метрологічних робіт

Корисна інформація

      Метрологія (від грецьк. metron – міра і logas – слово, вчення) – наука про вимірювання, методи досягнень їх єдності і потрібної точності.
     З давніх давен людство мало потребу у вимірюваннях. Без вимірювань неможливо було обійтися при будівництві житлових споруд, у торгівельній діяльності, у виробництві знарядь праці, тощо.
     Д.І. Мендєлєєв висловив значення вимірювань для науки таким чином: "Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не мыслима без меры"”.
    І в наш час усі галузі техніки від будівельної механіки та машинобудування до ядерної енергетики не змогли б існувати без розгорнутої системи вимірювань, визначаючих як усі технологічні процеси, контроль та керування ними, так і властивості та якість виготовленої продукції.
     Велике значення вимірювань у сучасному суспільстві. Вони є не тільки обґрунтуванням науково-технічних знань, а й мають першорядне значення для обліку матеріальних ресурсів, для внутрішньої та зовнішньої торгівлі, для забезпечення охорони здоров’я, безпеки праці та інших видів людської діяльності.
     Що ж таке вимірювання?
    Вимірювання – відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів.
     Чим же проводяться вимірювання – засобами вимірювальної техніки (ЗВТ).
     
Що являється засобом вимірювальної техніки? За визначенням в Законі України “Про метрологію і метрологічну діяльність” (надалі Закону):
    Засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;
     Без забезпечення належного стану ЗВТ (робочих мір довжини, маси, об’єму, сили, параметрів руху, витрати і т.п.) неможливе забезпечення єдності вимірювань. Тому і проводиться періодичний ремонт, технічне обслуговування і, як кінцевий результат, повірка ЗВТ.
      Що ж таке повірка? Ввизначення Закону:
     Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам;

    Первинна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що не були повірені раніше

    Періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);    


     
Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. (ст. 17 Закону).
  Підприємства, організації та фізичні особи зобов’язані своєчасно (з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів) подавати ЗВТ на повірку.
 

    Один із пріоритетних напрямків роботи підприємства - координація діяльності підприємств і організацій регіону у сфері метрології відповідно до вимог  Закону України “Про метрологію і метрологічну діяльність” та інших нормативних і правових документів. Підприємство атестовано Мінекономрозвитку України на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою законодавчо регулюємої метрології  уповноважено на проведення державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки та на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки.


Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки

 


Свідоцтво про уповноваження на проведення державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки

 


Свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду


Ми забезпечуємо:
-єдність вимірювань;
-реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;
-захист громадян та економіки регіону від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

 

http://ncsms.com.ua/osnovna-diyalnist/metrologiya/kalibruvalna-laboratoriya