Участь ДП «Миколаївстандартметрологія» у науково-практичній конференції «Акредитація – шлях до довіри та якості» у липні 2017 року

14 липня 2017 року в м. Києві у конференц-залі Національної академії наук України з нагоди визначення 15-ї річниці створення НААУ відбулася  науково-практична конференція «Акредитація – шлях до довіри та якості».

Від ДП «Миколаївстандартметрологія» у науково-практичній конференції «Акредитація – шлях до довіри та якості»  прийняли участь: заступник керівника Органу з сертифікації систем управління - Фоміна Світлана Володимирівна і начальник метрологічного центру  - Болодурін Володимир Вадимович.

НААУ є єдиним органом з акредитації України та забезпечує сприяння розвитку торгівлі між Україною, ЄС та усім світом. НААУ є державною організацією, яка провадить некомерційну господарську діяльність, та здійснює свою діяльність, базуючись на принципах, визначених Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Відповідно до статті 56 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Україна вживає всіх необхідних заходів з метою досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології та, зокрема, акредитації.

 

Фоміна Світлана Володимирівна і Болодурін Володимир Вадимович

У своїй діяльності НААУ також враховує положення Регламенту (ЄС)  N765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції.

Стратегічними цілями НААУ є:

- підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників за рахунок використання міжнародних та європейських стандартів, скорочення термінів та зниження витрат, завдяки відсутності потреби у повторному проведенні робіт із підтвердження відповідності;

- створення більш сприятливих умов для добросовісної конкуренції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

- продовження процесу гармонізації українського законодавства у сфері акредитації з вимогами директив ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АССА) між ЄС та Україною, що сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, визнання системи технічного регулювання, спрощення доступу вітчизняної продукції на зовнішні ринки, інтеграції України до світового співтовариства.

 

 Робочий момент конференції

 Як відомо, акредитація є визнаним у всьому світі інструментом, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, і є однією із основних запорук розвитку рівня економіки держави. При ефективному використанні, акредитація грає важливу роль у світовій торгівлі, сприяючи інноваціям та використанню технологій, захисту споживачів та навколишнього середовища.

На сьогодні, діяльність НААУ з акредитації органів з оцінки відповідності офіційно визнано як в ЄС (Європейською кооперацією з акредитації – ЕА), так і на міжнародному рівні (Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій – ILAC та Міжнародним форумом з акредитації – IAF). Таким чином, НААУ, в межах своєї компетенції, виконало положення Угоди про Асоціацію.

У конференції прийняли участь внутрішній та зовнішній персонал НААУ, керівники НААУ попередніх років, представники акредитованих органів з оцінки відповідності та представники громадських організацій у сфері акредитації.

Конференцію також відвідали: народний депутат України, Голова підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Кривошея Генадій Григорович, заступник директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Попруга Юрій Миколайович, голова Ради з акредитації НААУ Тихоненко Валентин Васильович, голова Технічного комітету з акредитації Коротков Борис Володимирович, голова атестаційної комісії персоналу з акредитації Бондаренко Юрій Купріянович.

 

Виступ Голови НААУ Горицького В.

На конференції було зроблено наукові доповіді щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку національної системи акредитації та її зв’язку із спорідненими галузями в рамках національної системи інфраструктури якості України.

За зразкове виконання службових обов’язків та суттєвий внесок у розвиток національної системи акредитації України, ряд теперішніх та колишніх співробітників НААУ, а також осіб, залучених до діяльності з акредитації в рамках Ради з акредитації та комітетів, було нагороджено подяками та грамотами від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пам’ятними нагрудними знаками з нагоди 15-тої річниці НААУ і подяками Голови НААУ.

У ході конференції доповідачі неодноразово згадували досягнення НААУ, які забезпечили виконання Україною своїх зобов’язань у частині гармонізації систем акредитації України та ЄС, зазначених в Угоді про Асоціацію. Також було відзначено суттєве зростання довіри до діяльності українських органів з оцінки відповідності на європейському та міжнародному рівнях.

В Програму науково-практичної конференції «Акредитація – шлях до довіри та якості» ввійшло наступне:

1.

Реформування національної системи  технічного регулювання віцдповідно до європейської та міжнародної практики

Попруга Юрій Миколайович - заступник директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2.

Виступи та доповіді керівників НААУ (період 2002 – 2016 роки)

3.

Технічний комітет з акредитації як складова частина Національної системи акредитації в Україні

Борис Коротков – Голова технічного комітету з акредитації НААУ

4.

Про національну акредитацію та її переваги на прикладі двох вітчизняних органів сертифікації

Петро Калита – Президент Української асоціації досконалості та якості

5.

Метрологічна простежуваність як елемент міжнародної довіри до результатів вимірювань

Павло Неєжмаков – Генеральний директор Національного наукового центру «Інститут метрології»

6.

Навчально-методична підтримка процесу акредитації в Україні

Володимир Новіков – Директор Інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики

7.

Загальні засади переходу на нову версію стандарту ISO/IEC 17025

Сергій Марцинчик – начальник управління з акредитації лабораторій НААУ

 

8.

Особливості застосування обов’язкового документа ЕА 2/17 М:2016 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації»

Олексій Крилов – начальник управління з акредитації органів сертифікації та інспектування НААУ

9.

Чинний статус НААУ. Здобутки та виклики.

Валерій Красюк – заступник Голови – начальник управшління планово-організаційного

Більш детальна інформація наведена сайті  https://naau.org.ua

З повагою,

Заступник керівника Органу з сертифікації систем управління  Фоміна Світлана Володимирівна