Обговорення антикорупційної програми ДП «Миколаївстандармтерологія» на 2015-2017 роки

 

 

      У 2015 році ДП «Миколаївстандартметрологія» була розроблена Антикорупційна програма, якою встановлено комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ДП «Миколаївстандартметрологія».

     Під час виконання своїх повноважень посадові особи, працівники ДП «Миколаївстандартметрологія» зобов’язані:

 

  1. Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
  2. Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків та інших організацій.
  3. Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
  4. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності.
  5. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами ДП «Миколаївстандартметрологія», конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
  6. Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
  7. Посадові особи ДП «Миколаївстандартметрологія» під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

 

    Розроблено і затверджено Корупційні ризики Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Під корупційними ризиками слід розуміти правові, організаційні та інші фактори та причини, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію у сферах надання публічних послуг. До таких факторів можуть бути віднесені близькі особи, це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у Законі «Про запобігання корупції», у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням.

     Для захищеності персоналу ДП «Миколаївстандартметрологія» від корупційних ризиків (впливів), протягом квітня 2016 року з працівниками структурних підрозділів проведено лекції та бесіди щодо аналізу потенційних корупційних ризиків, оцінки корупційних ризиків структурних підрозділів у сфері надання послуг.

 

Робочий момент

         Задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції фахівцем із запобігання та виявлення корупції роз’яснено норми Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства.

 

 

Фахівець із запобігання та виявлення корупції І категорії Кравчук О.І.