На ДП «Миколаївстандартметрологія» відбулись наради з підрозділами щодо використання засобів індивідуального захисту при виконанні небезпечних робіт

 

         Першочерговим завданням у роботі з охорони праці є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, недопущення нещасних випадків, збереження здоров’я працівників підприємства.

          В рамках заходів щодо відзначення Дня охорони праці в ДП «Миколаївстандартметрологія» у 2017 році, розроблених на виконання  листа Мінекономрозвитку України від 25.04.2017 № 2104-29/13856-07 «Про відзначення у 2017 році Дня охорони праці», 29 травня 2017 року на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» відбулись наради з підрозділами щодо використання засобів індивідуального захисту при виконанні небезпечних робіт за адресами: вул. 5-та Слобідська, 2-а та просп. Центральний 11/5.

 

Нарада на 5-тій Слобідській 2-а

 

Нарада на просп.. Центральному, 11/5

         На нарадах з доповіддю щодо проведених заходів з охорони праці у 2016 році виступила провідний інженер з охорони праці Бикова І.В.

 

Виступ провідного інженера з охорони праці Бикової І.В. під час наради на просп. Центральному 11/

 

Робочий момент наради на 5-тій Слобідській 2-а

 

 Робочий момент наради на просп.. Центральному, 11/5

 

        На покращення умов охорони праці визначено обсяг фінансування на рівні, що передбачено законодавством (не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік).

        У 2016 році сума витрачених коштів на покращення умов охорони праці складає 241,4 тис. грн.

       Ці кошти були витрачені на:

-   страхування водіїв та автотранспорту від нещасного випадку;

-   придбання НД, журналів, інформаційних документів з питань;

-    придбання медикаментів;

-   придбання миючих засобів;

-   проведення обов’язкових медичних оглядів працюючих;

-   проведення профілактичних медичних оглядів передбачених колективним договором;

-   проведення навчання та перевірки знань з питань ОП з керівниками підрозділів та спец. навчання;

-   придбання засобів захисту органів дихання;

-   реконструкція систем штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітлення виробничих приміщень.

         Згідно з комплексними заходами щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам у 2016 році проведено періодичні медогляди 19 працівників ( у т.ч. 6 водіїв АТЗ, діяльність яких пов’язана з роботами підвищеної небезпеки) та проведено навчання 14 працівників у відповідності з чинним законодавством і нормативно-правовими актами з охорони праці.

        Протягом звітного періоду не було зафіксовано жодного випадку виробничого травматизму. Працівники забезпеченні спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами за встановленими нормами. Також в 2016 році проведено страхування водіїв (7 чол.) та 5 од. автотранспортних засобів.

         На базі ДП «Миколаївстандартметрологія» діє система управління гігієною та безпекою праці.

         З метою забезпечення комфортного температурного режиму для працівників підприємства та забезпечення нормованих метрологічних параметрів та чистоти повітря всі приміщення ДП «Миколаївстандартметрологія» обладнано кондиціонерами. На балансі підприємства знаходиться 41 кондиціонер, яким проводиться щорічне профілактичне технічне обслуговування.

         З метою профілактики хронічних захворювань, попередження та виявлення онкозахворювань щорічно організовуються за рахунок підприємства та первинної  профспілкової організації профілактичні медичні заходи для працівників, включаючи проходження ультразвукової діагностики органів малого тазу, мамо грами молочної залози, флюорографії, консультації терапевта, гінеколога, тощо.

 

          Всі структурні підрозділи підприємства забезпеченні очищеною питною водою.

 

ДП «Миколаївстандартметрологія»