Підсумки роботи ДП "Миколаївстандартметрологія" за 2013 рік

 

На виконання наказів Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116 та  від 11.02.2015 № 117 ДП «Миколаївстандартметрологія» надає нижченаведену інформацію.

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задовольняє потреби населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захищає права споживачів згідно з вимогами законодавства.

ДП «Миколаївстандартметрологія» надає послуги для підприємств різних форм власності, що виготовляють продукцію та надають послуги на території Миколаївської та інших областей.

Стратегічний план розвитку на 2013 рік державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»  сформовано з метою збереження стабільної роботи підприємства, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку державного підприємства.

Основні стратегічні напрямки діяльності підприємства:

- підтримка державної політики та забезпечення виконання урядових засад в регіоні;

- підвищення якості товарів широкого вжитку, покращення якості харчових продуктів та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

- реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології.

Стратегічні напрямки служать як критерії для  діяльності підприємства. На основі стратегічних напрямків керівництво підприємства сформовано стратегічні цілі. Стратегічні цілі підприємства:

- недопущення проникнення на споживчий ринок України недоброякісної продукції;

- захист громадян та економіки Миколаївської області від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Керівництвом ДП «Миколаївстандартметрологія», розуміючи перспективу й важливість впровадження у своїй діяльності окрім повірки засобів вимірювальної техніки ще й калібрування з розрахунками невизначеності, були проведені підготовчі роботи до акредитації калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO/IЕC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Зокрема, для забезпечення простежуваності вимірювань робочі еталони, які застосовуються при калібруванні ЗВТ, пройшли звірення з відповідними вторинними еталонами України та отримали свідоцтва про калібрування, було проведено навчання провідних спеціалістів підприємства методикам розрахунків невизначеності вимірювань. Одним з важливих етапів підготовки була розробка власних методик калібрування (їх було розроблено 60 по  9 видам вимірювання більше 60 груп засобів вимірювальної техніки  (далі - ЗВТ)

Останнім часом провідні європейські метрологічні центри перейшли до використання поняття невизначеності вимірювань замість традиційного визначення похибки. Це – комплексна оцінка, що встановлює інтервал, у якому із заданою ймовірністю повинні перебувати отримані значення. При цьому враховуються всі показники, що впливають на процес вимірювання, – кліматичні, методичні, інструментальні, а також особливості вже отриманих результатів вимірювань. Розрахунок цих оцінок вимагає високої метрологічної кваліфікації й практичного досвіду. Тому при переході від традиційної концепції повірки із зазначенням похибки вимірювань до калібрування з розрахунками невизначеності змінюється сама філософія підходу до даної роботи. Це спричиняє необхідність освоювати заново цю галузь – навчати персонал, створювати методики калібрування, готувати обладнання, документи системи управління якістю й нормативні документи, вирішувати  питання теорії й практично опановувати цю роботу.

Протягом 2013 року в рамках плану переоснащення метрологічних підрозділів було придбано калібратор сигналів термоелектричних перетворювачів «Градієнт - 2002», який використовується при атестації випробувального обладнання. Це дозволило вивести атестацію сушильних шаф, термостатів, муфельних печей на новий якісний рівень та значно збільшити обсяги наданих послуг. Так, у 2013 році  було проведено атестацію сушильних шаф, термостатів та муфельних печей в кількості 192 од.

Також, заплановано розпочати у 2014 році підготовчі роботи по створенню на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» випробувальної лабораторії по визначенню вмісту генетично модифікованих організмів в продуктах харчування, кормах, зернових культурах та сільськогосподарській сировині. Створення лабораторії по визначенню ГМО дасть можливість визначати і кількісно оцінювати вміст ГМО в продуктах харчування, кормах, зернових та інших продуктах, що можуть містити модифіковані сою, кукурудзу, пшеницю, картоплю та інші сільськогосподарські культури.

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в 2013 році прибуткове та платоспроможне підприємство. Мало типову для промисловості структуру активів, найбільшу питому вагу в якій займають основні засоби. Рівень рентабельності активів за 2013 рік залишився на рівні минулого року, що свідчить про економічну стабільність підприємства, ефективне використання майна та зростання прибутку підприємства.

Основні фінансові показники ДП «Миколаївстандартметрологія», що характеризують діяльність протягом 2011-2013 років

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Коефіцієнт рентабельності активів

0,12

0,15

0,14

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,10

1,55

1,43

У 2013 році до Державного бюджету було перераховано 172,0 тис. грн частини чистого прибутку.

Основна фінансова звітність за 2013 рік ДП «Миколаївстандартметрологія» наведена у додатках 1,2.

У 2013 році загальна чисельність працівників становила 122 чоловіки. Чисельність керівний склад адміністративно управлінського персоналу становить           5 чол, інший керівний склад 23 чол. Фонд оплати праці у становить 8554,6 тис.грн, в тому числі фонд оплати праці керівного складу адміністративно-господарського персоналу - 1255,0 тис.грн.  Середньомісячна заробітна плата по підприємству у 2013 році становить 6093,0 грн. Заборгованість із заробітної плати та виплатах із соціального страхування протягом 2013 року перед працівниками підприємства відсутня.

Протягом 2013 року здійснювались заходи щодо залучення молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості. На підприємстві працювало молоді до 28 років - 15 чоловік, в віці до 35 років – 38 чоловік, середній вік працюючих – 42 роки. За молодими працівниками підприємства  були закріплені  наставники із складу висококваліфікованих кадрових спеціалістів. Створюються належні умови для навчання працівників без відриву від виробництва: навчались у вищих навчальних закладах - 5 чоловік, 1 працівник навчався в аспірантурі. На посади керівників підрозділів створюється резерв із числа молодих працівників.

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» має базу метрологічного та лабораторного обладнання, яка постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень виконання метрологічних і лабораторних робіт та послуг. Протягом 2013 року загальна сума капітальних інвестицій складає 1953,0 тис. грн з ПДВ.

Капітальні інвестиції

Показники

Код рядка

План

(з ПДВ), тис. грн

Факт 

(з ПДВ), тис. грн

Відхилення (+,-)

% виконання

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

001

756,0

1953,0

1197,0

258,2

Придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

588,0

1572,0

984,0

267,3

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

126,0

371,0

245,0

294,4

Придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

30,0

8,0

-22,0

26,7

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

12,0

2,0

-10,0

16,7

Капітальний ремонт

001/6

0

0

0

0

Виконання плану придбання основних засобів у 2013 році складає 267,3%. Значне перевиконання плану інвестицій обумовлено проведенням ремонтних робіт у старому виробничому приміщенні Первомайського відділу метрологічного забезпечення, де були відсутні водо- та газопостачання. Ремонтні роботи було розпочато у 4 кварталі 2012 року та закінчено у  1 кварталі 2013 року, було збудовано прибудову до виробничого приміщення, замінено опалювальну систему, підведено системи водопостачання та газопостачання.

У зв’язку із збільшенням об’ємів робіт та зношеністю старого обладнання було придбано двопроменевий атомно-абсорбційний спектрофотометр Agilent 240AA, який об’єднує  в собі високий рівень автоматизації і просте програмне забезпечення, що дозволило підвищити продуктивність праці  та допоміжні комплектуючі  для визначення вмісту важких металів в харчовій та сільгосппродукції. Також було придбано спеціальну двопроменеву оптичну систему, яка дає можливість покращити межі виявлення елементів, спектрофотометр, який має повністю ізольовану оптику і дзеркала з кварцовим покриттям, всередині встановлена спеціальна система повітряного очищення, що зменшує ймовірність корозії внутрішніх частин приладу.

Для оновлення бази лабораторного устаткування випробувальної лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції  було придбано електронні аналітичні ваги, прилади по перегонці спирту, стіл лабораторний посилений 01-14-121, потужні джерела безперебійного живлення та інше.

Крім того фактичний показник капітальних інвестицій збільшила вартість ремонтних робіт в приміщенні спектрофотометричної лабораторії, ремонт проводився у зв’язку з обладнанням робочого місця для нового атомно-абсорбційного спектрофотометра Agilent 240AA та модернізації існуючого робочого місця для атомно-абсорбційного спектрофотометра С-115-М1 згідно вимог нормативної документації.

Враховуючи те, що розвиток високоточних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) висуває нові високі вимоги до точності вимірювань при повірці та калібруванні цих ЗВТ, а також зростаючий попит з боку суб’єктів господарювання Миколаївської області ДП «Миколаївстандартметрологія» було придбано калібратор ГРАДІЄНТ 2002 у комплекті з термопарами 9, міра для повірки ультразвукових офтальмологічних приладів типа МАДП, набір мір довжини кінцевих МКП № 1 класу точності, перетворювач витрат газу, міра для повірки пульсових оксиметрів ММППО 2.

План придбання інших необоротних матеріальних активів виконано на  294,4%. У зв’язку з виробничою необхідністю для оновлення бази метрологічного обладнання було придбано газосигналізатор СТХ-17-8,  термогігрометр  TESTO 608 – Н1 та інші прилади для забезпечення проведення геометричних, теплотехнічних та інших  метрологічних вимірювань.

Крім того протягом 2013 року було проведено оновлення парку комп’ютерної техніки (монітори для ПК, принтери, подовжувачі та інше), придбані меблі (пересувна конструкція для лічильників рідини,  шафи та стелажі  для документів та приладів, тумби, полиці навісні для приладів, столи для приладів, стелажі навісні, шафи-стелажі та інші меблі для виробничих підрозділів).

У зв’язку з розширенням номенклатури послуг було проведено оновлення  бібліотечного фонду нормативної документації: придбано нормативні документи для  виробничих відділів, групи науково-технічної інформації та пропагандиської діяльності та інших підрозділів.

За напрямками діяльності:

- метрологічна діяльність: придбано приладів та обладнання на суму                         911,3 тис. грн;

- випробування харчової та сільгосппродукції – на суму  604,5 тис. грн;

- ремонт виробничих приміщень за адресою: м. Миколаїв, пр-т Леніна, 11 на суму 243,5 тис. грн.

- придбання та модернізація парку комп’ютерної техніки, облаштування робочих місць на загальну суму 178,4 тис грн.

- поповнення бібліотечного фонду нормативної документації  на загальну суму                  15,3 тис. грн.

Велика увага приділялася культурно-просвітницькій роботі в колективі: систематично організовувалися відвідування театральних закладів працівниками        ДП «Миколаївстандартметрологія» та їх дітьми.

Ветеранам Великої Вітчизняної війни та непрацюючим пенсіонерам – колишнім працівникам Центру за їх зверненням, або до святкових дат та ювілейних дат народження надавалась  матеріальна допомога.

Згідно постійно-діючої угоди з базою відпочинку «Каскад», працівники підприємства проводять відпочинок на березі моря під час надання відпусток або у вихідні та святкові дні на пільгових умовах. Протягом 2013 року базу відпочинку відвідало працівників підприємства та членів їх сімей у кількості 195 чоловік.

Порушень при виконанні колективного договору протягом 2013 року не виявлено.

Протягом 2013 року згідно фінансового плану на 2013 рік надано благодійну допомогу на загальну суму 6,0 тис.грн Миколаївському будинку дитини, Миколаївському обласному центру обліку бездомних громадян, Благодійному фонду «Розбудуймо Миколаївський регіон разом», Миколаївський обласний благодійний фонд соціальної допомоги малозабезпеченим, Союзу організацій інвалідів України.

Згідно встановлених стратегічних планів для поліпшення праці персоналу та навколишнього середовища на ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджена і діє сертифікована інтегрована система управління, до складу якої входять: система управління якістю (ISO 9001), система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001) і система екологічного керування (ISO серії 14001).

На ДП «Миколаївстандартметрологія» приділяється особлива увага вирішенню проблем у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, а також вирішенню питань з охорони навколишнього середовища.

У 2012 році ДП «Миколаївстандартметрологія» розпочало розробку та впровадження системи управління гігієною і безпекою праці (OHSAS) у відповідності до вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001: 2010 та підтвердило її дієвість, отримавши сертифікат відповідності у квітні 2013 року (№ UA2.038.07659-13 від 23.04.2013).

У травні 2013 року (наказ № 122 від 15.05.2013 «Щодо розробки, інтеграції та впровадження системи екологічного керування (СЕК) ДП «Миколаївстандарт-метрологія») розпочато розробку та впровадження системи екологічного керування на підприємстві.

Серед державних підприємств у сфері технічного регулювання України на даний час ДП «Миколаївстандартметрологія» єдине підприємство, яке впровадило та сертифікувало систему управління гігієною та безпекою праці, інтегрувавши її з системою управління якістю  (ISO 9001) та системою екологічного керування (ISO 14001).

Для організації належних умов праці персоналу ДП «Миколаївстандартмет-рологія» при наданні послуг у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та проведення випробувань сільськогосподарської та харчової продукції проведено аналіз ризиків та затверджено реєстри екологічних аспектів та небезпек, в яких встановлено заходи по управлінню цими аспектами та ризиками.

  

Баланс


Фінансові результати


Звіт про рух грошових коштів


Звіт про власний капітал


Примітки до річної фінансової звітності