Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2012 році

     Основою виробничого потенціалу ДП «Миколаївстандартметрологія» є колектив підприємства. 

 

Колектив ДП «Миколаївстандартметрологія»

 

     На підприємстві проводиться  активна робота  по підбору та розміщенню кадрів, залученню молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості.    

     Створені належні умови для навчання молоді без відриву від виробництва. Навчаються в вузах 6 чол.,  1 працівник навчається в аспірантурі.
     Постійно проводиться робота по  підвищенню якості кадрового потенціалу шляхом його перепідготовки та підвищення кваліфікації.   В 2012 році  пройшли  навчання та підвищення кваліфікації  –  47 чол. на  116 курсах і семінарах

 

КАДРОВИЙ  СКЛАД

ДП «Миколаївстандартметрологія»

 

2012 рік

(чол.)

 

 

%

від чисельності

Облікова чисельність працівників:

-         всього працюючих працівників:

-         в т.ч.  керівників та спеціалістів:

 

 

125

105

 

 

84%

Кількість працюючих  керівників і спеціалістів у віці:

-         до  35 років:

-         пенсіонерів за віком:

 

 

36

12

 

34%

11%

Всього кількість працюючих на підприємстві у віці  до 35 років

39

 

 

31%

Середній вік працюючих

 

40 років

 

 

Освіта працівників із числа керівників і спеціалістів:

-         повна вища

-         базова вища освіта

-         навчаються в вузах

-         навчаються в аспірантурі

 

86

19

6

1

 

82%

18%

 

Підвищили свою кваліфікацію

47 чол. на 116 курсах, семінарах

45%

Працюють на підприємстві працівники, які нагороджені:

  • державною   нагородою -  Орденом княгині  Ольги III ступеня;

 

  • Почесною Грамотою Верховної Ради України 

 

  • відомчою відзнакою Держспоживстандарту  України:

          -  нагрудним знаком  «За заслуги»

 

          -  нагрудним знаком   «Почесний працівник»

 

 

1

 

 

1

 

12

 

 

6

 

Прийнято в 2012 році

3

 

Звільнено в 2012 році

7