Кадрова політика ДП«Миколаївстандартметрологія»

ДП «Миколаївстандартметрологія»  досягає стабільних результатів не тільки за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази,  постійного підвищення якості та ефективності робіт, які виконуються підприємством,  а й  кадрової політики.
  В ДП “Миколаївстандартметрологія” проводиться  активна робота  по підбору та розміщенню кадрів,   залученню молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості.   
   Створені належні умови для навчання молоді без відриву від виробництва. Навчаються в вузах 6 чол.,  2 працівника навчається в аспірантурі.
   Постійно проводиться робота по  підвищенню якості кадрового потенціалу шляхом його перепідготовки та підвищення кваліфікації.   В 2011 року  пройшли  навчання та підвищення кваліфікації  – 31 чол. на  49 курсах і семінарах.

Відділ кадрів