"Я хочу жити в якісному світі"

     Відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2004 року №854 „Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, розпорядження Президента України від 14 жовтня 2004 року №252/2004-рп "Про підтримку проведення Європейського тижня якості в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №447-р "Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)" та з метою популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя проводить Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі” (далі – виставка-конкурс).
    Виставка-конкурс проводиться з метою формування у свідомості дітей – наймолодших споживачів суспільства асоціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію та популяризації руху за підвищення якості життя. Учасникам надається можливість реалізувати власні творчі здібності та таланти.
   На загальнодержавному рівні організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу покладається на Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі – ДП "УкрНДНЦ").
     На регіональному рівні організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу здійснюють центри стандартизації, метрології та сертифікації, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку України.
       Участь у виставці-конкурсі можуть брати діти, що мешкають в Україні, таких вікових категорій:
- 1 категорія: 5 - 8 років;
- 2 категорія: 9 - 12 років;
- 3 категорія: 13 - 17 років.
        Конкурсні роботи учасники (будь-які вікові категорії) виконують за номінаціями:
- “Я пізнаю якісну продукцію";
- “Ми – архітектори якісного світу”
- “Кращий плакат на споживчу тематику”.
      Більш детально умови участі у виставці-конкурсі та вимоги до робіт учасників   викладено у положенні "Про всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 03 березня 2005 року №58 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. за №331/10611.
        Виставка-конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях. Регіональний рівень виставки-конкурсу проводиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
      На регіональному рівні формуються регіональні конкурсні журі (далі – РКЖ) з представників центрів стандартизації, метрології та сертифікації, обласних інспекцій з питань захисту прав споживачів Держспоживінспекції України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (за згодою), громадських організацій (за згодою), регіональних засобів масової інформації (за згодою). 
       Загальнодержавний рівень Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі” проводиться щороку з 1 жовтня до 1 листопада. На загальнодержавному рівні головне конкурсне журі (далі – ГКЖ) розглядає роботи учасників, отримані від РКЖ, та визначає серед них переможців.
     На засіданні ГКЖ, яке проводиться щороку до 1 листопада, затверджуються переможці загальнодержавного рівня виставки-конкурсу за віковими категоріями (перше, друге і третє місця) та номінаціями. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів виставки-конкурсу для учасників, роботи яких не стали переможцями.