"100 кращих товарів України"

        На виконання Указу Президента України від 23.02.2001 N 113 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції", Указу Президента України від 13 липня 2005 року № 1105 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 N 1502 "Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості" та Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 447-р., та розпорядження Президента України від 14 жовтня 2004 року № 251 "Про підтримку проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" в Україні проводиться Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" (далі - Конкурс)  з метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління якістю. 
       Щороку в Програмі проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції - "100 кращих товарів України" (далі - Програма проведення Конкурсу) встановлюються мета Конкурсу, завдання, етапи та їх зміст, заходи та строки їх здійснення, розміри реєстраційних та цільових внесків. 
        За підсумками Конкурсу визначаються 100 кращих товарів (робіт, послуг) України за такими номінаціями: 
- продовольчі товари; 
- промислові товари для населення; 
- товари виробничо-технічного призначення; 
- роботи або послуги, які виконуються чи надаються у побутовій та виробничій сферах. 
       Номінації Конкурсу уточнюються у щорічній Програмі проведення Конкурсу. 
    Конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється Мінекономрозвитку України. Уповноваженою організацією, яка здійснює поточну організаційно-методичну роботу щодо забезпечення Конкурсу та виконання Програми проведення Конкурсу є Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі – ДП "УкрНДНЦ"). Завдання зазначеної організації встановлюються у щорічній Програмі проведення Конкурсу.
    У Конкурсі може брати участь підприємство (організація, установа), яке зареєстроване як юридична особа (філія юридичної особи) та займається виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг) на території України.
       На загальнодержавному рівні утворюється Головна конкурсна комісія (далі - ГКК). На регіональному рівні в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі утворюються регіональні конкурсні комісії (далі - РКК).
    Проведення регіонального етапу Конкурсу в Миколаївській області забезпечується Державним підприємством "Миколаївський науково-виробничий центр стандартиазції, метрології та сертифікації" (далі - ДП "Миколаївстандартметрологія") за сприяння Миколаївської обласної державної адміністрації.
      Для проведення оцінки продукції (товарів, робіт, послуг), яка представлена на Конкурс, РКК та ГКК формують експертні групи. Оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) проводять згідно з методичними матеріалами за основними та додатковими критеріями, винятково на загальнодержавному етапі.
       Фахівці, які входять до складу експертних груп, проходять навчання відповідно до Програми проведення Конкурсу на основі документів та методичних матеріалів, що затверджують ГКК та РКК. Після закінчення навчання кожний експерт отримує свідоцтво встановленого зразка.
     Нагородження переможців Конкурсу організовується та здійснюється ГКК на загальнодержавному рівні та РКК - на регіональному рівні.
     Більш детальна інформація щодо проведення Конкурсу викладена у Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 19 травня 2003 р. N 89, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 липня 2003 р. за N 541/7862 .