«Всесвітній день охорони праці: «Оптимізація збору і використання даних з охорони праці»

 

"Думати - ось найважча робота і тому мало хто за неї береться." 

 Генрі Форд

    Міжнародна організація праці (МОП) відзначає 28 квітня Всесвітній день охорони праці з метою сприяння запобіганню нещасним випадкам і захворюванням на робочих місцях у всьому світі. Ця інформаційно-роз'яснювальна кампанія покликана привернути увагу громадськості до проблем в галузі охорони праці і до зростання числа травм, захворювань і смертельних випадків, пов'язаних з трудовою діяльністю.

     У всіх регіонах світу уряд, профспілкові організації, організації роботодавців і фахівці-практики в галузі охорони праці організовують заходи до Всесвітнього дня.

     За оцінками МОП, щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік - від 2 до 2,3 мільйона осіб.

   Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, вводиться в штат інженер з охорони праці, а якщо це не є можливим, то його функції бере на себе або дублює начальник підрозділу, зміни, майстер або бригадир. На жаль, це різко знижує якість контролю за дотриманням техніки безпеки. Але навіть це не може повністю запобігти так званому "людському фактору". Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.

    Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.

   Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.

    У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.

   В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня.

    Тема Всесвітнього дня охорони праці у 2017 році: «Оптимізація збору і використання даних з охорони праці».

   Прагнучи підвищити увагу до масштабів і наслідків нещасних випадків і захворювань, пов'язаних з трудовою діяльністю, МОП розглядає охорону праці як одне з пріоритетних питань міжнародного порядку денного і підтримує на всіх рівнях дії, спрямовані на її зміцнення. З тим, щоб надати державам-членам МОП сприяння в реалізації Цілі в галузі сталого розвитку № 8, що стосується гідної праці та економічного зростання, і перш за все в рішенні сформульованого в рамках завдання - «Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов роботи для всіх трудящих», - Міжнародне бюро праці планує видати пакет навчальних матеріалів, що містить актуальну інформацію та методичні рекомендації, застосування яких допоможе державам-членам МОП в організації збір і використання даних з охорони праці.

   Оскільки дані про нещасні випадки і захворювання, пов'язаних з трудовою діяльністю, мають важливе значення для їх профілактики, існує нагальна необхідність вдосконалення систем реєстрації і повідомлення, а також збору і аналізу на національному рівні даних з охорони праці. Це дозволить країнам отримати більш надійні показники ефективності національних систем охорони праці та визначити, які пов'язані з охороною праці проблеми в першу чергу вимагають виділення ресурсів, обсяг яких найчастіше буває обмежений.

   Оптимізація збору достовірних даних вкрай важлива для визначення пріоритетів та вдосконалення профілактичних програм, що реалізуються як на національному рівні, так і на робочих місцях. Крім цього, уніфікація національних систем реєстрації і повідомлення дозволить проводити в профілактичних цілях збір і аналіз даних в глобальному масштабі і тим самим мати більш точне уявлення про прогрес, досягнутий в цій галузі.

  Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства.

   У першу чергу мова йде про ставлення роботодавців та працівників до питань охорони праці, їх налаштування на роботу без нещасних випадків.

   Головною метою керівництва та профспілкового комітету ДП «Мико-лаївстандартметрологія» в сфері охорони праці є збереження життя, здоров`я і працездатність людини у процесі трудової діяльності.

  Керівництво ДП «Миколаївстандартметрологія» не заощаджує на створенні здорових і безпечних умов праці. Приділяє велику увагу вирішенню проблем у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, профілактиці та покращенню умов праці, підвищенню рівня безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

   Щорічно на нашому підприємстві складаються Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки та гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій та проводиться аналіз щодо їх виконання.

   Аналіз виконання Комплексних заходів

 

Рік

План (грн)

Факт (грн)

% виконання

2012

67000

78059

116,5

2013

85200

101452

119,1

2014

168000

190822

113,6

2015

100000

226927

227,0

2016

166000

241441

145,4

 

    Для можливості попередження травматизму та захворювань на підприємстві постійно переглядаються та оновлюються інструкції з охорони праці для всіх видів робіт, які виконуються на підприємстві.

   Всі працівники ДП «Миколаївстандартметрологія» забезпеченні в повній мірі спецодягом та засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

        Аналіз придбання спецодягу та ЗІЗ для структурних підрозділів нашого підприємства

Рік

План (грн)

Факт (грн)

% виконання

2012

6000

10870

181,2

2013

8000

10921

136,5

2014

4000

5964

149,1

2015

8000

12274

153,4

2016

10000

18506

185,1

     Керівники та спеціалісти своєчасно проходять навчання з охорони праці, пожежної безпеки та спеціальне навчання в учбових комбінатах.

    За сприяння профкому, щорічно безкоштовно для всіх працівників проводиться медогляд та обов`язковий медичний огляд для категорії працівників, які підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів.

   Постійно поліпшуються умови праці в приміщеннях метрологічних підрозділів. Для зниження захворювання працівників, забезпечення температурного режиму, встановлення належного мікроклімату в приміщеннях встановлені кондиціонери. Постійно проводиться профілактика та техобслуговування системи вентиляції та кондиціювання, проводяться ремонтні роботи в приміщеннях для покращення умов праці та комфорту працівників.

    За 2015-2016 роки використано 83906,00 гривень на реконструкцію систем штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітлення виробничих приміщень.

    Всі працівники забезпечуються очищеною питною водою, медикаментами, мийними засобами.

 За 2016 рік сума витрачених коштів на покращення умов охорони праці для працівників ДП «Миколаївстандартметрологія» склала 241441,2 гривні.

  Всі керівники структурних підрозділів особисто контролюють виконання питань охорони праці, опікуються працівниками, відповідно і люди усвідомлюють, що про них дбають.

   На підприємстві впроваджено, сертифіковано та підтримується в робочому стані система управління гігієною та безпекою праці згідно ДСТУ OHSAS 18001:2010. Виконуються всі відповідні законодавчі та нормативні вимоги стосовно гігієни та безпеки праці, видів діяльності, послуг, обладнання та приміщень.

 

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас із Всесвітнім днем охорони праці. Бажаємо усім працівникам доброго здоров’я, незгасної життєвої енергії, ясного неба над головою, сімейного тепла та затишку, успіхів, натхнення та творчих сил для плідної праці!

Завжди дотримуйтесь правил з техніки безпеки!

 

З повагою, адміністрація та профком ДП «Миколаївстандартметрологія»