Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» у 2013 році

    В успіху будь-якого, навіть самого складного починання, головний фактор - людський. Справді, і в наш високотехнологічний вік,  кадри вирішують все.

    На державному підприємстві «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» працює 122 працівника. Серед працівників, що займають посади керівників, спеціалістів та фахівців, вищу освіту мають 83%.

    З погляду адміністрації кадрова політика є складовою всієї виробничої та управлінської політики підприємства й має на меті створення згуртованого, відповідального та високопродуктивного трудового колективу.

     Запорукою успіху дружнього і згуртованого колективу є і той факт, що багато людей трудяться понад 15 років (30 чол.),  а багато приводять сюди своїх дітей, що говорить про стабільність в роботі підприємства та соціальну захищеність працівників.

      На підприємстві 25 і більше років працюють 13 чоловік:

- Романенко Ірина Михайлівна, директор – 31 рік;

- Брага Антоніна Анатоліївна, начальник метрологічного центру - 36 років;  

- Галкіна Наталія Борисівна, начальник відділу кадрів - 27 років;      

- Карпова Зоя Іванівна, начальник відділу атестації лабораторій - 36 років;

- Топоркова Ірина Петрівна, інженер з науково-технічної інформації 1 категорії - 36 років;

- Човганська Галина Іванівна, начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань - 30 років;     

- Герасін Сергій Васильович, начальник сектору вимірювань тиску, вакууму та температури – 26 років;

- Блажиєвська Лариса Анатоліївна, інженер з метрології 1 категорії - 36 років;

- Шпакович Людмила Євгенівна, інженер з метрології 2 категорії - 41 рік;

- Струк Лідія Миколаївна, інженер з метрології 2 категорії – 33 роки;

- Аверкіна Галина Борисівна, провідний інженер з метрології – 28 років;

- Максименко Галина Михайлівна, інженер з метрології 2 категорії – 27 років;

- Ворона Світлана Валеріївна, інженер з метрології 2 категорії – 27 років.

    Робота в ДП «Миколаївстандартметрологія» вимагає високої кваліфікації. Тому на підприємстві постійно проводиться робота по  підвищенню якості кадрового потенціалу шляхом його перепідготовки та підвищення кваліфікації. В 2013 році пройшли  навчання та підвищення кваліфікації  –  53 чол. на  135 курсах і семінарах.

     Кожні три роки у нас проходить атестація керівних кадрів, а через п'ять років - всіх інших працівників підприємства. Протягом 2013 року було атестовано 49 працівників на відповідність посаді та статус державного повірника.

    На підприємстві проводиться  активна робота  по підбору та розміщенню кадрів, залученню молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості. 33 % працівників, це молоді люди віком до 35 років.     

    Створені належні умови для навчання молоді без відриву від виробництва. Навчаються в вузах 5 чол., 1 працівник навчається в аспірантурі, 1 працівник закінчив аспірантуру.

     Професіоналізм та високі досягнення фахівців ДП «Миколаївстандарт- метрологія» високо оцінені державою та Держспоживстандартом України:

22 фахівця ДП «Миколаївстандартметрологія» нагороджені відомчою нагородою Держспоживстандарту України - нагрудним знаком «За заслуги»,

8 спеціалістів - нагрудним знаком «Почесний працівник»,

заступник директора з питань стандартизації та наукової діяльності Цегельник Тетяна Григорівна нагороджена державною нагородою України - почесним званням «Заслужений працівник промисловості України» та почесною грамотою Верховної Ради України,

директор підприємства Романенко Ірина Михайлівна нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня.

   Важко переоцінити значення людського потенціалу, ролі професіоналізму і компетентності, спроможності результативно працювати в умовах змін зовнішнього і внутрішнього середовищ. Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» достатньо гнучка, узгоджена зі стратегією розвитку підприємства та є економічно обґрунтованою, виходити з реальних фінансових можливостей підприємства. Вона спрямована на формування такої системи роботи з персоналом, що орієнтується на отримання не лише економічного, а й соціального ефекту за умови дотримання чинного законодавства, нормативних актів та урядових рішень.

 

 Начальник відділу кадрів Галкіна Н.Б.