Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
54029, Україна, м. Миколаїв, пр. Леніна, 11. Тел.: (0512) 34-40-66


Про придбання атомно-абсорбційного спектрометра Agilent АА 240

    Визначення забруднення харчових продуктів та сільськогосподарської сировини солями важких металів не втрачає своєї актуальності у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією, забрудненням води, ґрунту та повітря викидами різноманітних відходів. Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» в другому кварталі 2013 року придбала новий сучасний атомно-абсорбційний двопроменевий спектрометр Agilent АА 240 з набором ламп для визначення свинцю, кадмію, міді, цинку.

    На сьогодні метод атомно-абсорбційної спектрометрії вважається одним із найбільш продуктивних і точних. Його успішно застосовують для контролю якості харчових продуктів, агрохімічних об'єктів, аналізу природних і стічних вод. Метод ґрунтується на селективному поглинанні світла атомами речовини, переведеної в атомарний газоподібний стан. Переваги атомної абсорбції перед багатьма іншими методами аналізу полягають в її високій селективності, низьких межах виявлення, відносній простоті пробопідготовки, оскільки в більшості випадків відпадає необхідність проведення операцій, пов'язаних з відділенням заважаючих компонентів.

    Agilent АА 240 об'єднує в собі високий рівень автоматизації та просте програмне забезпечення. Керування приладом здійснюється з персонального комп’ютера за допомогою потужного програмного забезпечення. В приладі передбачена повністю автоматизована система вибору хвилі, ширини щілини, а наявність 4-х фіксованих гнізд робить автоматичну зміну ламп напрочуд швидкою та безпомилковою. Автоматичне попереднє прогрівання ламп економить час аналізу, система SIPS надає додаткової переваги для швидкого розбавлення концентрованих проб. Система безпеки приладу забезпечена окремими кнопками підпалу і виключення полум'я, а також 8-ми стадійною системою блокування.

   Придбаний прилад надає можливість випробувальній лабораторії збільшити об'єм випробувань з визначення токсичних елементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії та гарантувати високий рівень достовірності та якості результатів у відповідності до сучасних вимог.

 

Начальник випробувальної лабораторії

Ярошенко Н.В.