Сучасні шляхи підтвердження відповідності продукції та послуг

 

    Сучасні умови, на які орієнтується Україна зі вступом до СОТ, потребують певних змін, в тому числі і у системі технічного регулювання та споживчої політики. Відбувається поступовий перехід від обов’язкової сертифікації до добровільної сертифікації, оцінки відповідності та декларування.

     За допомогою сертифікації з'являється  можливість заявити показники, які підтверджують додаткові переваги продукції й підкреслюють її привабливість. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції, виконанню тендерних умов або контрактних вимог споживача. Крім зазначеного, сертифікація сприяє  підвищенню власної впевненості керівництва підприємства-виробника або постачальника продукції в її якості. У цілому - це ефективний засіб виділятися на ринку однотипної продукції або послуг та конкурувати не лише з вітчизняними, а й іноземними виробниками.

    Відсутність на даному етапі в Україні системи ефективного контролю за якістю та безпекою будь-якої продукції, як це зроблено в розвинутих країнах світу, дає можливість недобросовісним учасникам ринку майже безкарно реалізовувати неякісну та, під час, небезпечну продукцію. Цю позицію підтримують і асоціації вітчизняних виробників, які неодноразово звертались до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку щодо необхідності збереження обов'язкової сертифікації харчових продуктів на даному етапі або проведення добровільної сертифікації, як передумова реалізації продукції в теперішній час. Особливо слід звернути увагу на харчову продукцію: які документи, що свідчать про якість продукції, її супроводжують, у яких умовах і за допомогою яких засобів вимірювальної техніки вона реалізується споживачеві. 

    Органом з оцінки відповідності ДП «Миколаївстандартметрологія» проводяться роботи з сертифікації харчової продукції, промислової продукції та послуг у власній системі сертифікації (атестат акредитації НААУ № 10176 від 14.09.2015 до 09.10.2019) та роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів.

   Щодо послуг розміщення та харчування. Вітчизняні туристи переорієнтовуються на внутрішній ринок. Порівняно з минулими роками поступово збільшується чисельність  в’їзних туристів. Для того, щоб реалізовувати конкурентоспроможний туристичний продукт, необхідно, щоб всі його складові були якісними та безпечними. Одними з важливих складових туристичного продукту є послуги розміщення та послуги харчування. Неможливо очікувати задоволеність туристів при невиконанні усіма учасниками туристичного ринку єдиних вимог. Підтвердження відповідності послуг здійснюється в установленому порядку: шляхом сертифікації або оцінки відповідності певним вимогам.

      Сертифікація товарів, робіт, послуг у сфері туристичної діяльності здійснюється з метою:

 - запобігання реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей, майна і довкілля;

- сприяння споживачам у свідомому виборі товарів, робіт, послуг;

- забезпечення дотримання обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- гармонізації стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, що стосуються вимог до об'єктів відвідування і туристичних послуг, взаємодії туроператорів, використання обмежених туристичних ресурсів, якості і видів туристичних послуг.

     Звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до статті 19 Закону України «Про туризм» забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

 Встановлення категорії об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803 затверджено Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії (відповідно до договору між органом з оцінки відповідності та власником засобу розміщення. Інформація щодо типу та категорії засобу розміщення повинна бути розміщена на фасаді засобу розміщення і бути доступною для споживача.

   Органом з оцінки відповідності ДП «Миколаївстандартметрологія» проводяться роботи з сертифікації продукції і послуг та оцінки відповідності засобів розміщення певній категорії.

  З метою збільшення кількості відпочиваючих у Миколаївський області та підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг фахівцями ДП «Миколаївстандартметрологія» ведеться пропагандистська робота серед представників туристичного бізнесу, спрямована на залучення підприємств до організації туристичних маршрутів з екскурсійним супроводженням. На базі ДП «Миколаївстандартметрологія» організована просвітницька та консультативно-методична допомога. Представники підприємств мають можливість придбати необхідний комплект нормативних документів, отримати консультативно-методичну допомогу в ДП «Миколаївстандартметрологія».  Фахівці ДП «Миколаївстандартметрологія» включені до складу комісії з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області на 2018 рік. Початок роботи комісії запланований на травень 2018 року. Перелік діючих сертифікатів відповідності розміщений на офіційному веб-сайті ДП «Миколаївстандартметрологія».

    Вимоги до закладів харчування наведені в національному стандарті України ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація». Цей стандарт поширюється на сферу ресторанного господарства та встановлює терміни та визначення понять, встановлює класифікацію закладів харчування, загальні вимоги та структурно-функційні параметри закладів ресторанного господарства.  Кулінарна продукція, що реалізується споживачам, повинна відповідати вимогам безпеки та якості. Станом на теперішній час підтвердити відповідність закладу ресторанного господарства типу та класу, оцінити якість та безпечність послуг можливо лише під час проведення сертифікації, як незалежної оцінки третьою неупередженою стороною.

    Однією з найважливіших умов для повноцінного функціонування закладу харчування є забезпечення якісною питною водою та забезпечення якісними послугами харчування. Для налагодження контролю за питною водою, яка використовується закладами ресторанного господарства, та організації контролю за кулінарною продукцією власного виробництва, підприємствам необхідно укласти договори на періодичний контроль води та кулінарної продукції з атестованими або акредитованими випробувальними лабораторіям.

    Звертаємо Вашу увагу на те, що акредитована випробувальна лабораторія  ДП «Миколаївстандартметрологія» проводить випробування вищезазначеної продукції за фізико-хімічними показниками та показниками безпеки.

   На базі ДП «Миколаївстандартметрологія» або за участю його фахівців постійно проводяться семінари, конференції, «круглі столи» стосовно змін в законодавстві, щодо  актуальних для споживачів питань. На офіційному веб-сайті ДП «Миколаївстандартметрологія» постійно розміщується інформація для виробників та споживачів.  

 

 

З питань співпраці звертайтесь за адресою:

 

54029, м. Миколаїв, просп. Центральний, 11/5

ДП «Миколаївстандартметрологія»

Заступник керівника Органу з оцінки відповідності –

Тишкевич вікторія Вікторівна

Тел. (0512) 34 31 47

Моб. +380504152455

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

     Заступник керівника Органу з оцінки відповідності Тишкевич В.В.