Контроль якості та безпечності води питної, призначеної для споживання людиною та води, що використовується під час виробництва на підприємствах харчової промисловості

 

 

      Одним з найбільш дорогоцінних і життєво необхідних ресурсів на нашій планеті є вода. Питна вода  –  головний продукт споживання. Основним її природнім джерелом, в першу чергу, є поверхневі води - річки, озера та підземні води, а саме – із свердловин, джерел та колодязів.  В часи, коли довкілля людини було чистим і природним, для  людей не було розділення води на питну і не питну, бо практично із всіх природних джерел вода була питною. В наслідок активної господарської діяльності людини різко знижується якість питної води. Під впливом хімізації сільськогосподарського виробництва, розорювання заплав, осушування земель, розвитку промисловості та розбудови міст водні об’єкти зазнають значних змін. Практично всі поверхневі джерела водопостачання України впродовж останніх десятиліть інтенсивно забруднювались. Висока забрудненість викидами й відходами, незадовільний стан систем життєзабезпечення, швидке зростання населення міст і потреба розширення територій призвели до непридатності до використання більшості поверхневих вод. Очисні споруди і технологія очищення води були розроблені та побудовані в 40х - 60х роках минулого століття, використовуванні при цьому технології очистки застаріли. Навіть, якщо сьогодні ще вдається знайти чисту незабруднену воду, то це ще не означає, що така вода є безпечною. В більшості випадків в такій воді може бути перевищений вміст одного чи кількох або багатьох мінеральних компонентів, що також робить її непридатною до споживання без додаткової обробки.

      Сьогодні хімічні, мікробіологічні, фізичні параметри, які характеризують якість води, є головним критерієм питної води. В Україні у 2005 р. було прийнято Закон «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», в якому прописані всі правила і вимоги по забезпеченню населення якісною питною водою. В доповнення до цього Закону МОЗ України в 2010 р. затвердило нові санітарно-гігієнічні вимоги до питної води - Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

      Вода, окрім прямого споживання людиною, широко використовується при виробництві різноманітних харчових продуктів:

- як один із інгредієнтів, що безпосередньо входить до складу продукту згідно рецептури;

- для миття інгредієнтів та ємкостей, які контактують з харчовими продуктами на різних етапах виробництва;

- призначена для виробництва льоду, пари, тощо.

 

       Таким чином, вода може містити серйозні біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники. Згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" № 1602-18 від 22.07.2014, за яким Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» викладено в новій редакції та з новою назвою «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» виробники та постачальники харчових продуктів починаючи з вересня 2017 року, повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні чинники, які можуть бути виявлені у харчових продуктах.

       Саме тому у «Вимогах щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» , затверджених Наказом №590 від 01.10.2012 Мінагрополітики України в розділі ІІ серед інших чітко вказано, що Програми-передумови системи НАССР мають охоплювати серед інших і такі процеси, як безпечність води, льоду, пари. Програма-передумова системи НАССР щодо безпечності води, льоду, пари повинна забезпечувати, щоб вода на потужностях з виробництва харчових продуктів, яка є інгредієнтом для харчових продуктів, і така, що може прямо чи опосередковано контактувати з продуктами, повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 щодо питної води. Оператори ринку повинні оцінити ризики, які можуть виникнути при використанні води, розробити і впровадити контрольні заходи для уникнення забруднення від використання води (пари, льоду), що контактують з харчовими продуктами. Програма-передумова щодо безпечності води (льоду) повинна забезпечити:

- визначення джерела водопостачання (водопровідна мережа чи свердловина) та пов’язаних з ним ризиків;

- відповідність умов зберігання води;

- стан водопровідної мережі на підприємстві;

- підготовку води до використання;

- спосіб використання води та неможливість перехресного забруднення через контактні поверхні;

       Оператори ринку повинні  запровадити такі контрольні заходи:

- процедури вхідного контролю води із зазначенням періодичності та методу відбору зразків води, видів аналізів та методик їх проведення. Періодичність і вид аналізів ґрунтуються на оцінці ризику. Для цього проводиться аналіз результатів, періодичності та видів досліджень. У випадку відхилень результатів досліджень води передбачаються можливі коригувальні заходи, а у випадку негативних результатів - попереджувальні заходи;

- процедури водопідготовки. При цьому слід враховувати оцінку ризиків, які можуть з’явитися через неналежне використання матеріалів і засобів водопідготовки;

- процедури, спрямовані на підтримання у належному стані системи водопостачання - ремонт, технічний огляд, прибирання та дезінфекція водопроводів.

      Таким чином, випробування води за показниками безпеки (визначення токсичних елементів, пестицидів, радіонуклідів, тощо), за органолептичними та фізико-хімічними показниками є доказом функціонування системи НАССР – підтвердженням її ефективної роботи, коли підприємством проводиться постійний моніторинг наявності та рівня небезпечних чинників.

 

       Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» акредитована Національним Агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, атестат акредитації № 2Н626 від 02.07.2017 р. на проведення фізико-хімічних, токсикологічних, радіологічних випробувань, а також визначення вмісту ГМО в сировині рослинного і тваринного походження, в харчовій продукції, харчових добавках, воді. Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» пропонує Вам співпрацю в проведенні випробувань відповідно до сфери своєї акредитації. Ми виконаємо Ваші замовлення швидко, якісно, у повній відповідності до чинного законодавства України.

 

З питань співпраці звертайтесь:
54029, м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 2А (район Народного саду)
тел./факс (0512) 57-17-09, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Начальник лабораторії  Григор’єва Наталія Анатоліївна