Геометричні вимірювання та сучасне життя

 

     Геометричні форми – основа структури простору і предметів.

 

    Вимірювання геометричних величин супроводжує людство з моменту його виникнення впродовж всієї історії. Можна сказати, що багато в чому точність геометричних вимірювань характеризує рівень розвитку науки та техніки. Сьогодні затребувані високоточні вимірювання геометричних величин в широкому діапазоні: від мікросвіту (нанотехнології) до розмірів всесвіту (технології вивчення та освоєння космосу).

    Рівень забезпечення єдності вимірювань геометричних величин не тільки відображає науково-технічний рівень економіки, але й багато в чому визначає якість продукції, що випускається, а також техніко-екологічну безпеку в країні.

    Забезпечення єдності високоточних вимірювань геометричних величин особливо необхідне в таких галузях, як машинобудування, геодезія і картографія  сучасні нанотехнології (вимірювання параметрів нанооб’єктів і забезпечення позиціонування зонда технологічного устаткування), наукові дослідження (вимірювання при проведенні унікальних фізичних експериментів), медицина.

    Під час реалізації системи забезпечення єдності вимірювань особлива увага приділяється створенню еталонних засобів для відтворення і зберігання одиниці вимірювання довжини та для передачі її розміру ланкам, що знаходяться нижче в ланцюзі метрологічного забезпечення геометричних величин. Складовою частиною системи також є відповідні стандарти, повірочні схеми та інша нормативно-технічна документація.

     На сьогоднішній день фахівцями науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань ДП «Миколаївстандартметрологія» освоєно великий спектр метрологічних робіт з повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки,  вимірювання геометричних величин  у сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології.

 
 

Начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань Човганська Г.І. виконує повірку мір довжини

 

 

        Фахівці ДП «Миколаївстандартметрологія»  надають свої послуги як фізичним особам так і підприємствам міста та області.

 

Повірка сит.  На фото інженер з метрології ІІ категорії Львович Л.C.

    Відділ має багаторічні традиції в галузі вимірювань  довжини і кутів, шорсткості  поверхонь, вимірювання відхилення від прямолінійності та площинності поверхонь. які базуються на сучасній еталонній базі, яка складається з комплексу високоточних засобів вимірювальної техніки, розроблених на основі новітніх досягнень науки і техніки .

     Відділ забезпечений організаційними, нормативними та методичними документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт.     

     Працівники відділу мають професійну підготовку, високу кваліфікацію та значний досвід.

Ввідділ проводить повірку та  калібрування більше 200 найменувань засобів вимірювальної техніки, які використовують в різних сферах діяльності, серед яких:

 

Геодезія

 

      На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу відбуваються фундаментальні зміни технології і методів геодезичних робіт: топографо-геодезичні, землевпорядні, вишукування, проектування, будівництво, експлуатація інженерних споруд та інші.

      Наявність сучасних високотехнологічних геодезичних приладів дозволяє значно поліпшити методику геодезичних робіт. При цьому, сучасні технології виконання геодезичних робіт дають можливість підвищити їх точність та достовірність.

     Забезпечення необхідної й особливо високої точності геодезичних вимірювань суттєво залежить від фахового та якісного виконання досліджень і повірки засобів вимірювальної техніки. Тому для забезпечення єдності та якості вимірювань необхідно проводити повірку геодезичної вимірювальної техніки та забезпечити надійне передавання одиниці довжини та кута від еталона робочим засобам вимірювальної техніки.

   Контроль кутомірної частини тахеометрів, теодолітів та нівелірів виконується в лабораторії науково-технічного відділу геометричних вимірювань ДП «Миколаївстандартметрологія» із використанням автоколімаційної установки для повірки нівелірів, теодолітів та тахеометрів (кутомірна частина) АУПНТ.

     В 2010 році ДП «Миколаївстандартметрологія» створено та атестовано  компаратор польовий лінійний.  Це споруда, що містить сукупність  закріплених на фасадах будівель світловідбивачів та створює інтервали (пункти, базиси), довжина яких визначається із заданою точністю, компаратор  призначений для відтворення одиниці довжини  понад 24 метри до 1500м  з  похибкою  ± 3 мм на один  км.

   Згідно Закону "Про метрологію і метрологічну діяльність", який розповсюджується на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (незалежно від форм власності і виду діяльності), громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території України, що займаються вимірюваннями, результати яких використовуються  під час виконання геодезичних і гідрометеорологічних робіт, а також робіт, пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомості, знаходяться у сфері законодавчо регульованої метрології. Відповідно, засоби вимірювальної техніки, які використовуються при проведенні вищеназваних робіт підлягають обов'язковій повірці.

   Якщо Ви виконуєте топографо-геодезичні, кадастрові, землевпорядні та будівельні роботи сучасними геодезичними приладами, ми допоможемо визначити готовність Ваших засобів вимірювань до роботи, а при необхідності привести їх у справний стан. Використовуючи повірені в нашій лабораторії  геодезичні прилади, Ви забезпечуєте достовірність виконуваних робіт.

 

Провідний інженер з метрології ДП «Миколаївстандартметрологія» Огреба Л.А. виконує калібрування теодоліту

 

     ДП «Миколаївстандартметрологія» забезпечує щорічну повірку, сервісне обслуговування та ремонт геодезичних приладів - все в одному місці, і завжди готові допомогти Вам.

 

 

 

 

 

 

Схема розташування пунктів польового лінійного компаратору

 ДП «Миколаївстандартметрологія»

 

 

Медицина

 

    80 % інформації людина одержує завдяки своїм очам. Сьогодні кожний другий має проблеми із зором.

    Потреба населення в оптичній допомозі велика. Тому все більше з'являється салонів в мережі «Оптика». Але наскільки відповідає якість надання послуг вимогам нормативних документів це велике питання. Населення купує окуляри не тільки в магазинах «Оптика» і спеціальних відділах, а скрізь і усюди - в універсамах, універмагах і навіть в торгових рядах на базарі разом з іншим товаром, які не в змозі витримати вимоги, що пред'являються до них, пред’явлені  в нормативних документах.

   Низька якість продукції від невідомого виробника, покупка окулярів методом простої їх примірки приводять часто до подальшого погіршення зорової функції, появі нових скарг замість бажаного полегшення.

   Всім відома картина підбору окулярів. Але не кожний знає, що засоби вимірювальної техніки , які використовуються під час діагностики, лікування очей, та під час виготовлення оптичних лінз для окулярів, як і інші засоби вимірювальної техніки  в медицині, повинні періодично повірятися, згідно Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність».

   Дуже часто вимірювання в  салонах «Оптика» здійснюється на не повірених засобах вимірювальної техніки  та на  не атестованому обладнанні. При цьому суб’єкти господарювання пояснюють, що під час отримання ліцензії їм ніхто не пояснював, що ці вимоги є обов’язкові .

    Як результат – такі  салони «Оптика», не можуть гарантувати пацієнтам надання якісних  послуг, а від цього  залежить здоров’я громадян.

    Своєчасна  повірка засобів вимірювальної техніки, які знаходяться в експлуатації в офтальмологічних кабінетах і майстерних по виготовленню окулярів, направлена на захист здоров'я населення  і зменшення ризику надання неякісних послуг при підборі і виготовленні окулярів.

 

 

 

 

 Повірка  на фото зліва направо начальник відділу ДП «Миколаївстандармттерологія» Човганська Г.І. та головний інженер магазину «Оптика. Медтехника» Жеребцова О.В.

      У лікувально-профілактичних установах м. Миколаєва та Миколаївської області в даний час експлуатуються понад 100 одиниць медичних апаратів ультразвукової діагностики. З них близько 50%, віком понад 10 років.
      В науково-технічному  відділі метрологічного забезпечення геометричних вимірювань  була освоєна повірка  УЗД-апаратів з метою виявлення якості показань цих апаратів. Від достовірності показань залежить правильність постановки медичного діагнозу і подальший напрямок лікування пацієнта. Для перевірки було закуплено необхідний ЕТАЛОН-ФАНТОМ  в США, який внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки. Еталон дозволяє з точністю до 0,25 мм визначити роздільну здатність будь-якого з УЗД-апаратів, до глибини зондування в 20 см. У відділі наявна затверджена  методика цих вимірів.

     Щорічно фахівцями науково-технічного відділу геометричних вимірювань проводиться повірка технічних характеристик близько 100 одиниць УЗД-апаратів. Близько 5-7 % апаратів УЗД не відповідають своїм технічним характеристикам, тобто бракуються. При позитивних результатах повірки видається свідоцтво про повірку, що означає про придатність до застосування даного УЗД-апарату. Безперечно, тільки маючи даний документ можна вважати показання даного УЗД-апарату достовірними, і він може застосовуватися для обстеження пацієнта.

 

Повірка УЗД-апарату в амбулаторному відділенні № 4 КЗ ММР ЦПМСД № 1. На фото зліва направо начальнику відділу ДП «Миколаївстандартметрологія» Човганська Г.І, лікарУЗД Сівак О.А.

      Необхідно відзначити, що не всі медичні установи пройшли повірку своїх УЗД-апаратів, хоча згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  та Постанови Кабінету Міністрів №374 від 04.06.2015 "Про затвердження переліку категорій законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці", УЗД-апарати повинні проходити щорічний контроль, що гарантує застосування в медичній практиці тільки справно працюючих приладів, в тому числі УЗД-апаратів. Тільки тоді пацієнти можуть розраховувати на правильність і достовірність результатів УЗД досліджень.

      Перевірка УЗД-апаратів проводиться на місці експлуатації в присутності обслуговуючого даний апарат медичного персоналу.

     На сьогоднішній день ситуація в цій галузі медичного обслуговування населення залишає бажати кращого. Велика частина УЗД-апаратів продовжує експлуатуватися без будь-якої гарантії на достовірність їх показань, тобто без перевірки їх технічних характеристик, а це може привести до негативних наслідків при обстеженні пацієнта і постановці неправильного діагнозу.

     Для блага населення, необхідно проводити щорічну повірку УЗД-апаратів по всім установам, тільки тоді пацієнти можуть бути впевнені в тому, що результати УЗД обстеження допоможуть їм вчасно і оперативно вирішити питання їх здоров'я.

Станції технічного обслуговування (СТО)

 

     Кожен автомобіль рано чи пізно потребує ремонту. Власник автомобіля розуміє важливість їздити на справному авто, а ст. 36 Закону України «Про дорожній рух» зобов’язує власника (або особу, що експлуатує авто) «забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення робіт по їх технічному обслуговуванню і ремонту». Для цього краще за все звертатись до кваліфікованих спеціалістів на спеціальних станціях технічного обслуговування (СТО). Авжеж, можна звернутись і до майстрів, які працюють неофіційно, але при цьому можна зустрітись із проблемами щодо відшкодування завданих збитків неналежним виконанням послуг.

    На сьогоднішній день є безліч автосервісів, які надають технічне обслуговування автомобілів. І серед них потрібно вибрати той варіант, який задовольнить всі потреби автовласника.

     Якісний ремонт сучасних автомобілів, неможливий без спеціалізованого обладнання та інструментів, технічної документації та грамотного персоналу.

    Далеко не всі працюючі спеціалізовані підприємства в змозі витримати вимоги до них, викладені в нормативних документах з технічного обслуговування і ремонту дорожньо-транспортних засобів.

   Підбираючи станцію для ремонту і технічного обслуговування свого автомобіля, ми часто керуємося лише вартістю послуг. Але досвідчені автомобілісти розуміють, що сучасне авто не можна ні продіагностувати, ні відремонтувати «на око». Вони можуть поцікавитися, чи є на станції необхідні стенди і вимірювальні прилади. Але мало кому спадає на думку запитати: коли востаннє повірялися і чи повірялися взагалі засоби вимірювальної техніки, задіяні в технологічному процесі.

 

 

 

 

 

Начальник відділу Човганська Г.І. проводить повірку стендів для балансування коліс автотранспортних засобів ТОВ «Автогранд Миколаїв»

 

     Загалом, стан метрологічного забезпечення підприємств, що  надають послуги по технічному обслуговуванню транспортних засобів в м. Миколаєві та в Миколаївській області можна вважати незадовільним. Лише приблизно 5  % суб’єктів господарювання, що працюють в цій сфері обслуговування в м. Миколаєві з розумінням  відносяться до поставлених  вимог  та своєчасно надають прилади на повірку.

    Державне підприємство «Миколаївстандартметрологія» уповноважене на технічну компетентність в галузі повірки засобів вимірювальної техніки, в тому числі і на засоби вимірювальної техніки,  які використовуються на станціях технічного обслуговування для діагностики і ремонту автотранспортних засобів. Ми маємо в своєму розпорядженні еталони, метрологічне обладнання, методики, кваліфікований персонал, що дає змогу проводити повірку приладів для вимірювання люфта керма автотранспортних засобів, приладів для контролю стану фар автотранспортних засобів, стендів для балансування коліс автотранспортних засобів, приладів для перевірки ефективності гальмівних систем, стендів для діагностування гальмівних систем автотранспортних засобів, стендів для діагностування кутів установки коліс автотранспортних засобів, приладів для вимірювання світлопропускання, газоаналізаторів, димомірів, манометрів шинних та компресорних, ключів моментних (динамометричних), мікрометрів, штангенциркулів, нутромірів, вимірювальних лінійок, щупів, рулеток, індикаторних головок, рівнів, секундомірів та інше.

    Найперше завдання ДП «Миколаївстандартметрологія» - якість. Наше підприємство допомагає станціям технічного обслуговування в організації надання послуг: це інформація про правомірність застосування обладнання в Україні, підбір приладів за метрологічними характеристиками, метрологічне забезпечення (повірка діагностичного обладнання і вимірювального інструмента).

   Якщо на станціях техобслуговування вас не задовольнить якість послуг - вимагайте захисту власних прав.

 

 

За детальною інформацією звертайтесь за адресою

м. Миколаїв, вул.. 5-та Слобідська, 2а

тел. (0512) 24 21 14 , 76 90 47

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співпраця з підприємствами

 

Начальник  науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань Човганська Г.І.