Статті

Підсумки роботи ДП "Миколаївстандартметрологія" за 2014 рік

На виконання наказів Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116 та від 11.02.2015 № 117 ДП «Миколаївстандартметрологія» надає нижченаведену інформацію.

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задовольняє потреби населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захищає права споживачів згідно з вимогами законодавства.

ДП «Миколаївстандартметрологія» надає послуги для підприємств різних форм власності, що виготовляють продукцію та надають послуги на території Миколаївської та інших областей.

Стратегічний план розвитку на 2014 рік державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» був сформований з метою збереження стабільної роботи підприємства, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку державного підприємства.

Основні стратегічні напрямки діяльності підприємства:

- підтримка державної політики та забезпечення виконання урядових засад в регіоні;

- підвищення якості товарів широкого вжитку, покращення якості харчових продуктів та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

- реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології.

Стратегічні напрямки служать як критерії для діяльності підприємства. На основі стратегічних напрямків керівництвом підприємства сформовано стратегічні цілі. Стратегічні цілі підприємства:

- недопущення проникнення на споживчий ринок України недоброякісної продукції;

- захист громадян та економіки Миколаївської області від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

 Керівництвом ДП «Миколаївстандартметрологія», розуміючи перспективу й важливість впровадження у діяльності підприємства окрім повірки засобів вимірювальної техніки ще й калібрування з розрахунками невизначеності, були проведені підготовчі роботи до акредитації калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO/IЕC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Зокрема, для забезпечення простежуваності вимірювань робочі еталони, які застосовуються при калібруванні ЗВТ, пройшли звірення з відповідними вторинними еталонами України та отримали свідоцтва про калібрування, було проведено навчання провідних спеціалістів підприємства методикам розрахунків невизначеності вимірювань. Одним з важливих етапів підготовки була розробка власних методик калібрування (їх було розроблено 60 по 9 видам вимірювання більше 60 груп засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ)

Останнім часом провідні європейські метрологічні центри перейшли до використання поняття невизначеності вимірювань замість традиційного визначення похибки. Це – комплексна оцінка, що встановлює інтервал, у якому із заданою ймовірністю повинні перебувати отримані значення. При цьому враховуються всі показники, що впливають на процес вимірювання, – кліматичні, методичні, інструментальні, а також особливості вже отриманих результатів вимірювань. Розрахунок цих оцінок вимагає високої метрологічної кваліфікації й практичного досвіду. Тому при переході від традиційної концепції повірки із зазначенням похибки вимірювань до калібрування з розрахунками невизначеності змінюється сама філософія підходу до даної роботи. Це спричиняє необхідність освоювати заново цю галузь – навчати персонал, створювати методики калібрування, готувати обладнання, документи системи управління якістю й нормативні документи, вирішувати питання теорії й практично опановувати цю роботу.

Також, розпочато у 2014 році підготовчі роботи по створенню на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» випробувальної лабораторії по визначенню вмісту генетично модифікованих організмів в продуктах харчування, кормах, зернових культурах та сільськогосподарській сировині. Створення лабораторії по визначенню ГМО дасть можливість визначати і кількісно оцінювати вміст ГМО в продуктах харчування, кормах, зернових та інших продуктах, що можуть містити модифіковані сою, кукурудзу, пшеницю, картоплю та інші сільськогосподарські культури.

  

 Мал.1. Аналіз структури доходів підприємства

ДП «Миколаївстандартметрологія» отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік в сумі 16039 тис.грн. Питома вага в сукупному доході складає 99,7 %- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (являє собою основний вид доходу підприємства), та 0,3 % - інші операційні доходи підприємства .

 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився в абсолютному значені 2098 тис.грн., або на 14 %.

 Збільшились доходи протягом року по метрологічним підрозділам, зростання складає в абсолютному значені 1002 тис.грн. В загальній сумі доходів підприємства за 2014 рік питома вага метрологічних робіт складає 74,14 %.

 Зменшились доходи по Органу з оцінки відповідності, випробувальній лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції та відділу стандартизації та науково-методичної роботи на 3100 тис.грн.

 Суттєво вплинуло на діяльність ДП «Миколаївстандартметрологія» прийняття нової редакції Закону України «Про стандартизацію», а також зміни внесені до нормативно-правових актів таких як: Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993; Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

№ 486-IV від 06.02.2003; Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-ІV від 04.07.2002; наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» № 28 від 01.02.2005, Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 8 квітня 2013 року № 235, якою виключені положення щодо обов'язкової реєстрації декларації про відповідність з 17 технічних регламентів і 2 постанов Кабінету Міністрів України.

 Відповідно до цих змін законодавства було скасовано обов’язковість проведення робіт з сертифікації на певні види продукції та реєстрації декларацій про відповідність; державну реєстрацію технічних умов на продукцію та змін до них; скорочено документи дозвільного характеру тощо.

 Зміни законодавства призвели до зниження рівня доходів від здійснення діяльності з сертифікації харчової продукції та діяльності з атестації виробництв і проведення технічних наглядів за атестованим виробництвом та зменшення попиту на основні роботи з стандартизації.

 

 

 Нараховані податки по ДП “ Миколаївстандартметрологія “ за 2014 рік

Таблиця 1.

Найменування

Сальдо на початок року, тис. грн.

Обороти за рік, тис. грн.

Сальдо на кінець року, тис. грн.

 

д-т

к-т

д-т

к-т

д-т

к-т

Податок на прибуток

32,0

 

458,0

270,0

220,0

-

Податок на

дивіденди

-

22,0

133,0

170,0

-

59,0

ПДВ

-

273,0

3360,0

3239,0

-

152,0

Податки

-

1,0

1220,0

1221,0

2,0

4,0

Військовий податок

-

-

49,0

49,0

 

 

Всього

32,0

296,0

5220,0

4949,0

222,0

215,0

Основна фінансова звітність за 2014 рік ДП «Миколаївстандартметрологія» наведена у додатках 1,2,3,4,5.

У 2014 році загальна чисельність працівників становила 109 чоловіки. Чисельність керівного складу адміністративно управлінського персоналу становить 4 чол, інший керівний склад 28 чол. Фонд оплати праці у 2014 році становить 8554,6 тис.грн, в тому числі фонд оплати праці керівного складу адміністративно-господарського персоналу - 1091,0 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата по підприємству у 2014 році становить 5883,0 грн. Заборгованість із заробітної плати та виплатах із соціального страхування протягом 2014 року перед працівниками підприємства відсутня .

Протягом 2014 року здійснювались заходи щодо залучення молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості. На підприємстві працювало молоді віком 35 років – 30 чоловік, середній вік працюючих – 43 роки (передпенсійного віку - 28 чоловік, пенсійного віку – 16 чоловік). За молодими працівниками підприємства були закріплені наставники із складу висококваліфікованих кадрових спеціалістів. Створюються належні умови для навчання працівників без відриву від виробництва: навчались у вищих навчальних закладах - 4 чоловік, 1 працівник навчався в аспірантурі. На посади керівників підрозділів створюється резерв із числа молодих працівників віком від 27 років

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» має базу метрологічного та лабораторного обладнання, яка постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень виконання метрологічних і лабораторних робіт та послуг. Протягом 2014 року загальна сума капітальних інвестицій складає 1501,0 тис. грн з ПДВ.

Капітальні інвестиції за 2014 рік                     

Таблиця 2.

Найменування

Код рядка

План (з ПДВ), тис.грн

Факт (з ПДВ), тис.грн

Відхилення (+,-)тис. грн

Виконання, %

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

001

924,0

1501,0

577,0

162,4

Придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

717,0

650,0

-67,0

90,7

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

157,0

164,0

7,0

104,5

Придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

36,0

3,0

-33,0

8,3

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

14,0

684,0

670,0

4885,7

Капітальний ремонт

001/6

0

0

0

0

 У 2014 році фактичні капітальні інвестиції склали 1501,0 тис. грн, з них придбання основних засобів – 650,0 тис. грн.

Для виробничих цілей було придбано аеродинамічну трубу (установка для повірки анемометрів), тахотестер, ваги лабораторні, оргтехніку та омметр цифровий ОЦ-0103 (для метрологічної атестації, первинної та періодичної повірок, калібрування термоперетворювачів опору. Даний омметр входить в склад автоматизованого робочого місця при повірці різнецевих термоперетворювачів опору теплових лічильників). З метою створення лабораторії з визначення генетично модифікованих організмів було придбано центрифуги, термостат твердотільний, ваги прецензійні, рециркулятор повітря, лабораторні меблі, тощо.

План придбання інших необоротних матеріальних активів виконано на 104,5%.

Було придбано прилади для забезпечення проведення геометричних вимірювань, придбано офісну техніку та інструменти для проведення ремонтних робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська. Придбано та встановлено опромінювачі бактерицидні для забезпечення стерилізації поверхонь і підтримання високих асептичних умов у приміщенні лабораторії з визначення генетично модифікованих організмів у відповідності з вимогами ДСанПіН 9.9.5-153-2008 та ДСанПіН 9.9.5-080-2002. У зв’язку з підготовкою до уповноваження (атестації) підприємства на проведення державних контрольних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та вимірювань у сфері та/ або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, оновлено бібліотечний фонд нормативної документації.

Плановий показник модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів перевиконано на 670,0 тис.грн. Протягом 2014 року ДП «Миколаївстандартметрологія» проводило роботи по створенню на базі підприємства випробувальної лабораторії по визначенню ГМО. конструкцій та основ» та ДБН В.1.1.7–2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Проведено часткове перепланування деяких приміщень з закладкою старих та влаштуванням нових дверних пройомів, влаштування перегородок з металопластикових систем, монтаж системи вентиляції, опорядження стін та стелі, влаштування покриття підлоги тощо. Проведено монтаж системи припливної та витяжної вентиляції з механічним спонуканням з метою досягнення високого ступеня очистки повітря. Також були проведені ремонтні роботи у виробничому приміщення за адресою: м. Миколаїв, пр-т Леніна, 11.

У зв’язку з розширенням номенклатури послуг було проведено оновлення бібліотечного фонду нормативної документації: придбано нормативні документи для виробничих відділів, групи науково-технічної інформації та пропагандиської діяльності та інших підрозділів.

За напрямками діяльності:

- метрологічна діяльність: придбано приладів та обладнання на суму 207 тис. грн;

- випробування харчової та сільгосппродукції – на суму 481 тис. грн;

- ремонт виробничих приміщень: на суму 677 тис. грн.

- придбання та модернізація парку комп’ютерної техніки, облаштування робочих місць на загальну суму 7 тис грн.

- поповнення бібліотечного фонду нормативної документації та інше на загальну суму 34 тис. грн.

- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 95 тис.грн.

 Державне підприємство “Миколаївстандартметрологія” – прибуткове, за 2014 рік одержано чистого прибутку – 1131 тис. грн. Відповідно зросли відрахування до Державного бюджету та до фонду розвитку виробництва. В 2014 році дохід на 1 працівника складав 12262 грн., в порівнянні з доходом на 1 працівника в 2013році —12918 грн., зменшення складає 5,1%. За 2014 рік коефіцієнт росту обсягів реалізації – 0,9 , коефіцієнт росту заробітної плати – 0,9.

Середня заробітна плата за 2014 рік склала 5883,00 грн., за 2013 рік – 6093 грн.

ДП “Миколаївський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ” є прибутковим, платоспроможним підприємством. Має типову для промисловості структуру активів, найбільшу питому вагу в якій займають основні засоби. Відстежується динаміка росту коефіцієнту росту рентабельності діяльності, коефіцієнту рентабельності активів та власного капіталу, зросли коефіцієнти поновлення основних засобів, фінансової стійкості підприємства, також виріс коефіцієнт покриття, в свою чергу зменшився коефіцієнт концентрації залученого капіталу .

Основні фінансові показники ДП «Миколаївстандартметрологія», що характеризують діяльність протягом 2012-2014 років                       

Таблиця 3.

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Коефіцієнт рентабельності активів

0,15

0,15

0,19

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,11

0,86

1,04

  Рівень рентабельності активів за 2014 рік збільшився в порівнянні з минулим роком, це свідчить про економічну стабільність підприємства, ефективне використання майна та зростання прибутку підприємства.

На виконання умов колективного договору велика увага приділялася культурно-просвітницькій роботі в колективі: систематично організовувалися відвідування театральних закладів працівниками ДП «Миколаївстандартметрологія» та їх дітьми.

Ветеранам Великої Вітчизняної війни та непрацюючим пенсіонерам – колишнім працівникам Центру за їх зверненням, або до святкових дат та ювілейних дат народження надавалась матеріальна допомога.

Згідно постійно-діючої угоди з базою відпочинку «Каскад», працівники підприємства проводять відпочинок на березі моря під час надання відпусток або у вихідні та святкові дні на пільгових умовах. Протягом 2014 року базу відпочинку відвідало працівників підприємства та членів їх сімей у кількості 164 чоловік.

Порушень при виконанні колективного договору протягом 2014 року не виявлено.

Згідно встановлених стратегічних планів для забезпечення задоволеності клієнтів для поліпшення праці персоналу та навколишнього середовища на ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджена і діє сертифікована інтегрована система управління, до складу якої входять: система управління якістю (ISO 9001), система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001) і система екологічного керування (ISO серії 14001).

На ДП «Миколаївстандартметрологія» приділяється особлива увага вирішенню проблем у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, а також вирішенню питань з охорони навколишнього середовища.

Серед державних підприємств у сфері технічного регулювання України на даний час ДП «Миколаївстандартметрологія» єдине підприємство, яке впровадило та сертифікувало систему управління гігієною та безпекою праці, інтегрувавши її з системою управління якістю (ISO 9001) та системою екологічного керування (ISO 14001).

Для організації належних умов праці персоналу ДП «Миколаївстандартметрологія» при наданні послуг у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та проведення випробувань сільськогосподарської та харчової продукції проведено аналіз ризиків та затверджено реєстри екологічних аспектів та небезпек, в яких встановлено заходи по управлінню цими аспектами та ризиками.

Баланс


Фінансові результати


Звіт про рух грошових коштів


Звіт про власний капітал


Примітки до річної фінансової звітності